Endringene i reglene for ansettelser i staten ble vedtatt i statsråd fredag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener endringene vil gjøre det lettere for virksomheter å rekruttere bredere og ikke overse kompetanse når de har behov for å ansette nye medarbeidere.

Flere endringer

I praksis betyr endringene at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju, og at denne typen søkere kan ansettes om de er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren. Det er også endringer i reglene for ansettelser gjennom såkalte trainee-program.

Søkere med hull i CV-en defineres som personer som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene.

Vil nå målet på 5 prosent

Regjeringen har som mål at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

Endringene i ansettelsesreglene kommer etter tilbakemeldinger om utfordringer i dette arbeidet, opplyser Mæland.

– Mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en fortjener en mulighet til å komme seg i jobb. Mange av dem opplever at til tross for at de er kvalifisert for jobben, så blir de ikke innkalt til intervju. Nå gir vi lederne våre verktøy som gjør at de kan bli bedre på å rekruttere fra denne gruppen, sier hun.

(©NTB)