– Dette kom både overraskende og litt som lyn fra klar himmel for meg. Men slik er det, og vi får se videre framover, sier Rune Sørlie.

Han var nestleder i Åsnes Pp. Nå er han fungerende leder i partiet etter at Leni Arnesen Korsmo trakk seg fra ledervervet og meldte overgang til Frp.

– Jeg har vært lenge tenkeboksen. Dette er ikke bråbestemt, sier hun.

Uenig i programmet

– Hvorfor forlater du Åsnes Pp nå mens det ikke er lenge igjen til valget?

– Jeg er ikke enig i alt Pp går til valg på nå. Jeg synes man bør være et parti for alle aldersgrupper og hele bygda i større grad enn det har vært. Jeg har lyst til å være i et parti som jobber mer for hele kommunen. I tillegg må man ikke glemme en del generasjoner, uansett hvilken alder de er i. Det er mange som av en eller annen grunn er blitt pensjonister lenge før man skulle vært alderspensjonister. Skal jeg som lokalpolitiker kunne se folk i øya og si hva et parti står for, må det partiet stå for det som jeg mener er viktig og riktig. Nå er ikke lokalpartiets valgprogram spikret ennå. Men jeg ser en trend, sier Arnesen Korsmo.

– Og du velger altså Åsnes Frp?

– Jeg har meldt meg inn i Frp. Der er man opptatt av saker som betyr mye for meg. I tillegg har Frp folk på Stortinget som vi som lokalpolitikere kan henvende oss til. Jeg har tenkt grundig gjennom alt dette. Prosessen har modnet over ganske lang tid, og jeg føler at jeg har tatt en riktig avgjørelse ved å gå over til Frp.

– Du blir å finne på partiets liste til kommunevalget?

– Det blir avgjort i februar når partiet skal ha sitt nominasjonsmøte, sier Leni Arnesen Korsmo.

Ida Marie Bredvold er nyvalgt leder i Åsnes Frp. Hun sier at hun og partiet er glad for å få Arnesen Korsmo over til Frp.

– Vi tar godt i mot alle som ønsker å være med oss. Hun kom på eget initiativ etter å ha tatt kontakt med oss. Vi er selvsagt glad for det. Vi får andre, nye medlemmer også, sier Bredvold.

– Går hun rett inn på lista til kommunevalget?

– Vi har nominasjonsmøte 4. februar. Hvem som blir med på lista avgjør medlemmene som møter på nominasjonsmøtet, sier Frp-lederen i Åsnes.

Pp stiller liste

I Åsnes Pp beklager man at Leni Arnesen Korsmo har forlatt partiet.

– Jeg synes dette kom brått og uventet. Men slik er det, og vi må omdisponere. Jeg kommer til å fungere som leder fram til årsmøtet, sier nestleder Rune Sørlie.

Han bekrefter at Åsnes Pp kommer til å stille liste, og den lista skal være klar i tide før fristen 31. mars er her.

Sørlie har vært varaordfører i Åsnes for Pp. Etter at skolesaken i Åsnes toppet seg, har han sittet som uavhengig representant og varaordfører, men har nå en tid vært tilbake som representant for Åsnes Pp.

– Dette betyr at du kommer som listetopp for Pp nå?

– Det er ikke avgjort, men heller ikke umulig. Vi får se hva nominasjonsmøtet, sier om det. Det kan skje, sier Rune Sørlie som står på andreplass på Hedmark Pps liste til fylkestingsvalget.