Nye studieplasser til Høgskolen i Innlandet

FLERE PLASSER:Høgskolen i Innlandet får flere nye studieplasser etter at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har fordelt midler.  (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

FLERE PLASSER:Høgskolen i Innlandet får flere nye studieplasser etter at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har fordelt midler. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Fredag ble det klart at femten universiteter og høgskoler får penger til å opprette utdanningstilbud som er tilgjengelige også utenfor campus. Høgskolen i Innlandet får over 17 millioner kroner til flere nye studierplasser.

DEL

Dette skal gjøre det enklere for flere å få kompetansefyll uavhengig av arbeidssituasjon og bosted.

– Vi må gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, jobb og boliglån slik at flere kan lære hele livet. For å få det til trenger vi flere fleksible og desentraliserte tilbud som er tilpasset den livssituasjonen mange voksne er i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har fordelt midlene etter søknad, og Høgskolen i Innlandet er en av de som får mest midler, som går under termen Fleksible utdanningstilbud 2020:

  • Utvikling av fleksibel bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen (1. og 2. studieår) - 5 millioner kroner
  • Ledelsesorientert videreutdanning som nettbasert deltidsstudium - Hvordan sette det grønne skiftet ut i livet? - 2,6 millioner kroner
  • Nasjonal modell for fleksibel helsesykepleierutdanning - 3,3 millioner kroner
  • Grønn velferdsteknologi - videreutdanningen som skaper nye løsninger innen helsesektoren - 900.000 kroner
  • Fleksibilisering av sykepleie og vernepleie - 2,8 millioner kroner
  • Halvårsstsudium i økonomi og bærekraft - 1,57 millioner kroner
  • Videre- og etterutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse - emnebasert utdanning for helsearbeidere med bachelor i helsearbeid - 1,12 millioner kroiner

Dette får de støtte til:

Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus, og tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn a bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus.

Alle fagområder og utdanningsnivåer har hatt mulighet til å søke om midler, men i 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder.

I tillegg til å gjøre det enklere å studere, skal pengene bidra til at studietilbudene samlet sett skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet over tid.

– Arbeidslivet endrer seg raskt og behovet for å oppdatere kompetansen sin gjennom livet er økende. De med lav eller ingen formell kompetanse er mer sårbare for raske skifter, men også de med lang utdanning vil oppleve at kompetansen deres ikke etterspørres lenge før pensjonsalder. Da må vi rigge systemet slik at flere kan lære hele livet og ikke gå ut på dato i norsk arbeidsliv, sier Asheim i en pressemelding.

Artikkeltags