Med fersk kjennskap til hva en pandemi kan utløse av utfordringer for samfunn over hele verden, er det nok flere som tenker nye tanker i disse dager. Noen tenker at følgene av pandemien kan komme til å gi oss et skifte i måten vi løser samfunnsutfordringer på, og hvordan vi skaper verdier og arbeidsplasser.

For til syvende og sist er vi alle i samme båt. Selv om kursen er ustø, oppleves båten å dreie i en annen retning enn tidligere, og vil søke mot «det grønne skiftet». Mot mer bærekraftig utnyttelse av våre felles ressurser, mot sosial - og miljømessig bærekraft. Som noen ganske riktig har uttrykt det; «med rød bunnlinje blir det ikke noe grønt skifte!» Den økonomiske bærekraften trumfer alt.

Vi står midt i en enorm økonomisk redningsaksjon verden over, som er helt nødvendig for å komme videre (etter krisen). Midler som forhåpentligvis kan bidra til å berge strukturen i næringslivet slik vi har kjent den. Vi må regne med at det blir store utfordringer og omveltninger de neste årene, ikke minst på grunn av temmelig slunkne statskasser.

For Norges del, med store reserver, men en økonomi som fortsatt er tett knyttet til salg av olje og gass, kan det bli ekstra spennende. Behovet for omstilling er større enn vi trodde for bare en måned siden. Og det er ikke håp om at veksten i arbeidsplasser vil komme av seg selv. Vi må stimulere gründere med gode ideer og samtidig stimulere til vekst i eksisterende bedrifter i Innlandet.

Innovasjon Norges samfunnsrolle er å være en av næringslivets nærmeste medspillere i opp – og nedturer. Rollen har gitt oss en dyp innsikt i Innlandets næringsliv. Stadig blir vi imponert over kompetente folk, kvalitetsprodukter og konkurransedyktige tjenester, men vi oppdager ofte at det er et potensial for å ta ut mer – det være seg nasjonalt eller i eksportmarkeder. For å sikre fremtidens velferd er vi avhengige av at flere bedrifter i Innlandet tørr å ta steget. Med kontor lokalt og i alle de viktigste eksportmarkedene verden over er vår ambisjon å gi lokale ideer mulighet til å løse globale samfunnsutfordringer..

Noen går foran og ser at utfordringer framover i tid vil gi tilsvarende muligheter. Det er en konstruktiv tilnærming til forretningsmuligheter.

Et eksempel på en Innlandsbedrift med slikt tankesett er «born global»-selskapet SWITCHR AS på Kongsvinger, etablert i 2018. De konstaterer at unge tyr til gatene for å stanse utslipp av drivhusgasser fra fossil energi, som har alvorlige konsekvenser for kloden og menneskene som bor her. SWTCHR tar mål av seg til å bli en del av løsningen ved å la folk flest få mulighet til å ta del i energirevolusjonen og dermed bidra til å demokratisere kraftsektoren.

Selskapet tilbyr en digital plattform der folk flest kan eie og tjene penger på solcellepaneler i storskala kraftverk. Deltakerne skaper en passiv inntekt mens de følger energiproduksjonen i sanntid på smarttelefonen sin. Ved å knytte spillteknologi opp mot infrastruktur og investeringer i fornybar energi skaper selskapet kundeengasjement og lojalitet hos kunder og brukere.
Det er ikke «hverdagskost» at helt nye forretningsmodeller ser dagens lys på Innlandet, men SWITCHR er et eksempel på nettopp det; en global solinvesterings-plattform hvor folk flest gis en mulighet til å delta i fremtidens demokratiske energirevolusjon. Intet mindre!

Virksomheten har fått drahjelp fra Innovasjon Norge til å redusere risiko i oppstartsfasen gjennom oppstarts lån og senere innovasjonslån, noe som har styrket selskapets likviditetsbeholdning og bidratt til å klargjøre for kommersialiseringsfasen som selskapet er i ferd med å realisere.

Innlandet trenger slike fremoverlente gründerbedrifter som våger å satse, og som bidrar til å løse samfunnsutfordringene framover på nye og uventede måter.

Torunn Linneberg
Innovasjonsrådgiver
Innovasjon Norge