Biskopene vil fortsatt ikke vie likekjønnede par

Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Solveig Fiske mener at "Bispemøtet kommer de homofile og lesbiske i møte", men biskopene vil fortsatt ikke vie dem.

DEL

Den nye ekteskapsloven gjør at Kirkemøtet må fastsette liturgi for at prester kan forrette ved ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede.

Nå har biskopene gitt sin anbefaling.

– Vi har kommet til at i denne omgang vil vi anbefale at det utarbeides en liturgisk ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap, sier biskop Solveig Fiske i en pressemelding.

Her er pressemeldingen som ble sendt ut etter møtet:

Bispemøtet kommer de homofile og lesbiske i møte

Den nye ekteskapsloven, som gir homofile og lesbiske adgang til å inngå ekteskap, fastslår at Kirkemøtet må fastsette liturgi for at prester skal kunne forrette ved ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede. På bestilling av Kirkerådet, har Bispemøtet nå gitt sin anbefaling i saken. – Vi har kommet til at i denne omgang vil vi anbefale at det utarbeides en liturgisk ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap, sier biskop Solveig Fiske.

- Vi åpner dermed for anerkjennelse av at likekjønnede par har inngått den eneste mulige samlivsordning som finnes i vårt land, nemlig ekteskap, ved at de kommer til kirken som ektepar i henhold til norsk lovgivning, sier hun. 

– Og vi unngår den vanskelig diskusjonen om ekteskapsinngåelse i kirken, sier hun.

Flertallet i Bispemøtet, som består av preses samt biskopene i Hamar, Tunsberg, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland, Stavanger, Nidaros og Borg, ønsker å fremme en kirkelig anerkjennelse av at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv. Deres anbefaling er en anerkjennelse av homofile og lesbiskes kjærlighet og deres vilje til å leve i forpliktene parforhold.

Flertallet er tydelig på at «det er et tilstrekkelig læremessig grunnlag for å utvikle en liturgisk ordning som gir likekjønnede par anledning til å bli viet i Den norske kirke».  De ønsker en slik endring etter at den nye ekteskapsloven satte en begrensning på prestenes viglelsrett. § 16 i loven sier at «Et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet».

-Men vi har tatt inn over oss at samholdet i kirken settes på en alvorlig prøve i dette spørsmålet, sier biskop Solveig Fiske.

- Eller sagt på en annen måte: Kirkens enhet er viktig for oss. Vi har derfor søkt å finne en vei som kan virke mest mulig samlende, og er altså kommet til at det i denne omgang betyr at vi anbefaler at det utarbeides en liturgisk ordning for forbønn for borgerlig inngått ektskap mellom to av samme kjønn.

Bispemøtets vedtak 36/08, hvor muligheten for forbønn for «personer som har inngått likekjønnet ekteskap» ble «overlatt til den enkeltes prests pastorale skjønn» og dessuten hadde begrensninger som at den måtte «ikke fremstå som en ny liturgisk ordning eller ha vigselsliknende karakter», har vist seg å skape stor usikkerhet.

En liturgisk ordning for en forbønnshandling, slik et samlet Bispemøte nå anbefaler, muliggjør en kirkelig bekreftelse på ekteskapet – i glede, takknemlighet og forventning, slik det skjer med heterofile ektepar som først er gift borgerlig og så feirer dette i kirken ved en forbønnshandling. Det gjør det mulig for mange prester å kunne få være med å nedbe Guds velsignelse over homofile og lesbiske par.

Dette betyr ikke at det rokkes ved reservasjonsretten. Den har lange tradisjoner. Ingen prest vil bli pålagt å gjennomføre en slik forbønnshandling mot sin egen overbevisning.

Det er avholdes Bispemøte på Voksenåsen Hotel i Oslo i dagene 14. – 18. oktober.

 

Artikkeltags