Slik var det også med de åtte norske familiene som i 1885 stiftet den norsk-lutherske Oak Ridge menigheten utenfor småbyen Houston i det sørøstlige Minnesota. De første årene holdt de møtene sine i et skolehus, men helt fra begynnelsen av følte de behov for en egen kirke.
I 1896 bygde nordmannen Ole Haraldsen "Oak Ridge Lutheran Church" for menigheten på et høydedrag utenfor byen. Den var i bruk fra 1896 til 1967.
I 1920-årene hadde menigheten 75 medlemmer. Deretter gikk det sakte nedover og i 1967 ble menigheten nedlagt. Men kirkegården holdes fremdeles i hevd.
Norsk Utvandrermuseum skal ta vare på alle sider av den norske utvandringens historie, og derfor ønsket museet å utvide friluftsmuseet med en norsk-amerikansk kirke. Denne kirken ble valgt våren 1992.
Museets direktør Knut Djupedal tok kontakt med "The Oak Ridge Cemetery Association" som da eide bygget, og de sa med en gang ja til å gi den til Norsk Utvandrermuseum.
Oak Ridge kirken ble gjenreist på museet mellom 1996 og 2002. Den ble vigslet på nytt som Den norske utvandringens minnekirke den 11. august 2002 av fungerende biskop i Hamar, Ole Elias Holck.
I 2012 er det ti år siden innvielsen. Norsk Utvandrermuseum ønsker å markere dette søndag 12. august med en festgudstjeneste og påfølgende kirkekaffe.