Betydelige mengder med snø på fortau og gangvei, rapporterer en av mange innskrivere. «I Skolegata er det en fotgjengerovergang som benyttes mye bl.a. til barnehage, men som ikke er skiltet. Bilister oppfatter ikke at det er en overgang her vinterstid», skriver en annen.

I Hamar bruker innbyggerne mer og mer nettet for å si ifra hva som bør rettes på. Diskusjonen rundt tagging, søppel, hull i veien, eller ødelagte gatelys går for fullt på nettsiden.

Karttagging

Nettsiden fungerer slik at man kan rapportere inn stort og smått som man synes bør fikses på av kommunens ansatte. Problemene kan markeres inn i kart slik at kommuneentreprenørens mannskaper lettere finner fram.

– Suksessen kommer vel av at «Fiks gata mi» er nokså tydelig plassert på forsiden av kommunens nettside, sier daglig leder i Kommuneentreprenøren, Vidar Jacobsen.
På pulten til Jacobsen popper det opp en mail hver gang noen rapporterer på nettsiden.

– Jeg forsøker å svare på alle henvendelser, men mye av det som rapporteres inn er ikke kommunens ansvar. Da sender jeg det videre. For eksempel: Når det er mangel på gatelys, så sendes saken over til Eidsiva som er entreprenører på gatelysene i Hamar. Også har folk ikke fått med seg at det er tre som drifter infrastrukturen rundt veier i Hamar: Hamar kommune tar seg av kommunal vei, NCC tar riks- og fylkesveiene på vegne av Statens vegvesen også må private og gårdeiere ta seg av privat eiendom og fortau som ikke hører med til kommunen eller Statens veivesens ansvarsområde, sier Jacobsen.

Engasjement

Han er glad for nettengasjementet:

– Folk skriver mye rart, men det er helt greit. Det viktigste er at vi er tilgjengelig for folk, og dette er en ny måte å holde kontakten med innbyggerne, sier Jacobsen.