Danske Viborg trakk seg fra vennskapsbysammarbeidet med Hamar i sommer. Det skapte diskusjoner om Hamar skal fortsette sitt samarbeid med de andre vennskapsbyene.

Midtøsten viktigst

– Dette er Hamars mulighet til å tone ned ordførermøteplassen i Norden og heller konsentrere seg om vennskapsbyene i Midtøsten, mener kommunestyrepolitiker Stein Frøysang.
Frøysang har siden 1999 har hatt et internasjonalt engasjement som politiker i Hamar. Han var sterk delaktig i vennskapsbyutvikling, og som tidligere personalsjef i NORAD med spesielt ansvar for Midtøsten, fikk han kontakt med Karmiel i Israel og Khan Younis i Palestina. Frøysang ble også invitert av Gro Harlem Brundtland i WHO til å lede et stort prosjekt der sju israelske, sju palestinske og sju europeiske byer skulle utvikle samhandling innen utdanning og helse.
Frøysang mener Hamar må fortsette å tenke internasjonalt.
– Det er viktig å skape kontakt mellom lokalbefolkningen i de tre byene Hamar, Karmiel og Khan Younis. Når folk møter folk utvides horisonten, mener han og ser for seg et samarbeid både mellom fagetater i byene og mellom skoler og barnehager.
– Vi må lære om andre kulturer. Derfor er det viktigere å bruke tiden på vennskapsbyene i Midtøsten, sier Stein Frøysang.

Glokalt

Tiden der kun ordførere og rådmenn besøker hverandre for å håndhilse og spise middag er forbi, mener kommunestyrepresentanten.
– Vi kan jobbe lokalt med globale problemer. Nå er det 10 år siden vi ble vennskapsby med Khan Younis. Det bør markeres. Jeg merker meg at enkelte vil fase ut vårt internasjonale engasjement. Det er traurig og baklengs, sier Frøysang.
– Lokalsamfunnet er mulighetenes sted. Det handler om globalt ansvar der folk bor. Folk i Hamar må inviteres på en mye bredere måte for å skjønne og se at vi er del av en større helhet, og for å sette fortsatt fokus på global urettferdighet. Vi må bygge partnerskap mellom ulike sektorer, gjøre fine ord om bærekraftig utvikling til små lokale prosjekter mellom de tre byene som kan sette økologiske fotavtrykk. Vi kan lære hvordan barn i barnehager og skoler kan adoptere grønne lunger, og ha ansvar for hvordan parker og plasser ser ut gjennom hele året. Dessuten kan vi sette i gang utvekslingsprogrammer for ungdom, foreslår han.
– En ny idédugnad må settes i gang strak. Engasjementet for våre to vennskapsbyer i Palestina og Israel må styrkes. Arbeidet i Midtøstenkomiteen må revitaliseres og fornyes. Dette er sannhetens øyeblikk for Hamar som internasjonal kommune. Det trenger ikke koste skjorta, men skaper en verdifull bevissthet i lokalsamfunnet og grunnleggende holdningsendring, mener Stein Frøysang.