Fredag formiddag var om lag 40 potensielle oppdrettere på besøk hos oppdretter Per Sørum i Brumund. han har drevet med pelsdyroppdrett i mange år og har om lag 1.000 tisper og 5.000 valper i den romslige hallen i Brumund.
Her fikk de høre om hvordan driften er organisert og hvordan fortjenesten er i bransjen.

Magne Sørby fra Ring er også oppdretter og var hos Sørum.

– Hos oss på Ring har det vært pelsdyroppdrett i over 40 år. Jeg og familien flyttet tilbake til Ring etter over 20 år i Oslo og tok over driften på familiegarden, sier Magne Sørby.

– Pelsdyrnæringen har vært omdiskutert i flere år. Hvordan er forholdene i næringa i dag?

– I dag er det rolig. Det skyldes først og fremst at næringa sjøl har tatt ansvar for dyrevelferden. Utover de lover og regler vi er pålagt å følge har vi pelsdyroppdrettere tatt initiativ til å gå ut over det vi er pålagt. Vi har satt 101 veterinærer på oss sjøl for å gjennomføre fire tilsynsbesøk årlig på alle landets pelsdyrfarmer, og de tilbakemeldingene vi har fått er at dyrevelferden er bra og antallet skadete dyr er lav, sier Sørby.

Gode marginer

Prisene på minkskinn kan variere fra år. Akkurat nå er prisene gode og pelsdyroppdrettere fra hele landet kunne fortelle at gjennomsnittsprisen nå ligger på vel 500 kroner per skinn.

Om det skinnprisene som gjør at interessen for å begynne med pelsdyroppdrett skal vi ikke si noe om, men flere fortalte at pelsdyroppdrett kan være en grei tilleggsnæring på garder. I dag er det sju oppdrettere i Ringsaker, men tallet kan fort komme til å bli høyere.

I tenkeboksen

Ekteparet Berte og Einar Søby fra Furnes vurderer sterkt å begynne med minkoppdrett.

– Vi ønsker å utvide gardsdrifta og vurderer å begynne med pelsdyr. Sønnen vår, som etter hvert skal ta over er også i tenkeboksen. Så får vi se, sier Berthe Sørby, mens ektemannen Einar sier seg enig med kona.

– Når kommer dere til å bestemme dere?

– Vi er i tenkeboksen og har ikke så veldig dårlig tid. Det er jo en del penger som skal investeres. Både i Hall til dyrene og ikke minst må det kjøpes inn dyr til produksjon, sier Einar Sørby som er veldig interessert i å starte pelsdyrproduksjon hjemme på Lier gård i Furnes.