– Vi har sendt klager og ringt, men ingen ting nytter. Dette oppleves irriterende og urettferdig. Ingen jeg har snakket med, har hørt at kommunen ikke brøyter vegene på et kommunalt boligfelt, sier Tintcho Dontchev Tinev og legger til:

– Hvorfor brøytet de denne vegstubben for noen år siden?

– Stemmer det at dere ikke brøyter en del av vegen Evenrudstykket, Lyseng?

– Ja, det stemmer. Vi har fått klager på det tidligere, og jeg har prøvd å forklare så godt jeg kan. Det er kommunen som eier grunnen, men vegen er regulert som en privat innkjøring.

– Mange slike veger

– Og da brøyter dere ikke?

– Vi har mange slike vegstubber, og det vil bli urettferdig hvis vi skal begynne å brøyte noen. Det ville også gjøre sitt til at vi drar på oss mer utgifter, sier Lyseng og henviser til en bestemmelse i Plan- og bygningsloven.

– Kommunen eier grunnen, men vegen er privat? Noe så dumt, sier Tinev og rister på hodet. Han legger til:

– Hvilke andre veger i kommunen er det som ikke blir brøytet, og hvorfor ble det brøytet hos oss tidligere.

– Privat fellesatkomst

Tinev er fortvilet over situasjonen, men er samtidig glad for at det ikke er en veldig snørik vinter.
Assisterende RE-leder i teknisk drift, Tor Simonsen, forklarer mer om vegstubben i Evenrudstykket og hvorfor det ikke brøytes.

– Vegen er regulert som en privat fellesatkomst, og det er en veldig vanlig måte å regulere på. Kommunen har myndighet til å nedklassifisere en kommunal veg til privat veg, og i dette tilfellet er vedtaket i reguleringsplanen for Minkafeltet, gjort av kommunestyret, forklarer Simonsen. På spørsmål legger han til at reguleringsplanen er fra 8. april 1987.