Litt i underkant av 400 kroner i året må Smeby ut med i eiendomsskatt for pinnen sin. Den årlige leieprisen til Pihl er passert 1.800 kroner.

Turid Høiby har hatt en drøm om å bygge seg hytte og leide derfor tomt av Pihlske Sameie i 1993. I alle år har hun ventet på at kommunen skulle legge inn vann- og kloakk i fjellet. Men i stedet for vann- og kloakk kom eiendomsskatten ...

Uten å ta i for hardt, må vi kunne si at det ikke har vært «full pinne» i utbyggingen av vann- og kloakk. Konkursen i Brøttum Almenning forklarer trolig noe.

Klaget muntlig

– Jeg var i kommunen og klaget muntlig da de innførte eiendomsskatt i 2007, men fikk beskjed om at sånn skal det være, sier Brumunddalskvinnen. Hun har tatt vare på det kommunale brevet fra oktober 1994:

– Til slutt kan vi opplyse at teknisk sjef vil arbeide videre med avløpsproblematikken for hytter gjennom en samlet avløpsplan med sikte på å komme fram til miljøvennlige og forbrukervennlige løsninger i samarbeid med fylkesmannen.

– Jeg har vært på alle informasjonsmøter som har vært holdt på Hygga siden 1994. Det har vært sagt at vann- og kloakk kommer om tre og fem år, men ingen ting skjer, sier Høiby og legger til:

– Vi ønsket ikke å borre etter vann og bruke tett tank når det i neste omgang ville komme krav om at vi må koble oss på det offentlige nettet. Og det var heller ingen tidsfrist om å starte bygging da vi begynte å leie denne tomta.

– Hva synes du om å betale eiendomsskatt for pinnen?

– Jeg synes det er urimelig, men har skjønt at vi bare må godta at reglene er slik.

– Har du drukket kaffe ved pinnen?

– Tomta var jo bare et buskas, så når vi ryddet den for noen busker hadde vi med oss kaffe.

– Når det gjelder eiendomsskatt er det ikke forskjell på om eiendommen er bygd eller ubebygd, forklarer kart- og byggesakssjef, Atle Ruud i Ringsaker kommune.

Å vite når det blir offentlig vann og kloakk på Grunnåsen, er vanskeligere enn å spå været. Ljøsheim og Omegn Vel har spilt inn noen synspunkter til kommunen tidligere i år:

– Slik situasjonen er i dag vet vi ikke om en offentlig VA-løsning vil komme til nevnte hytteområder om 5 år, 10 år, eller for den del om 15 år. Det er i så måte heller ikke avklart om en offentlig VA-løsning i det hele tatt vil komme.

– Dersom man søker om å legge inn vann innenfor de områder som er utredet med hensyn til tilknytning til offentlig VA-anlegg, må man forplikte seg til framtidig tilknytning, svarte kommunen og viste også til at det for fritidsboliger med helårsadkomst, blant annet Lauvlia, Ljøsheim, Grunna og Grunnåsen tillater tett tank som midlertidig løsning.