Ordet “nedringt” er kanskje ikke ordet Finn Sønsteby selv bruker, men han har fått et økende antall henvendelser om innpåsliten elg de siste ukene.

Elg som står i hagene til folk og eter fruktkvist og knopper, hagebusker, gamle nedfallsepler og annet snadder. Slik er det hvert år på denne tiden av året.

Snø, kulde og ikke minst månelyse netter setter elgen i bevegelse. Da trekker den gjerne lenger ned i bygda enn vanlig.

– Som regel er elgen lettskremt, rastløs og forsvinner av seg sjøl i løpet av kort tid, men det er individuelle forskjeller, sier Sønsteby. Han oppfordrer folk til å se elgen an. Slår den seg ned eller blir direkte atal, er der bare å ringe landbrukskontoret.

– Da sender vi ut fallviltgruppa for å skremme elgen vekk, sier Sønsteby. Bråk, smell og fyrverkeri, har med hell blitt bruket tidligere. Sønsteby fraråder menigmann å gå i nærkamp elgen. Den vet å slå fra seg, særlig med forbeina. I særlige tilfeller kan det være nødvendig å ta elgen ut av sirkulasjon med rifle, men skarpe skudd i villastrøk er et følsomt tema.

– Elgbestanden er på veg ned i Ringsaker, det går rette vegen, sier Finn Sønsteby.