Så seint som i februar skrev Ringsaker Blad om den om lag 300 meter vegstubben som ligger mellom Kommerstadvegen (fylkesveg 25) og Fangbergvegen (fylkesveg 94). Den gangen søkte oppsitterne om kommunal overtakelse.

Brøytet i flere år

Oppsitterne i grenda har i mange år sjøl tatt ansvaret for vegen og en av beboerne har sågar brøytet vegen i fire år på eget initiativ.

Når Ringsaker Blad er i kontakt med oppsitterne ved vegen. er det ingen interesse blant dem til å uttale seg om saken som skal opp i formannskapet på onsdag.

De er enige om å vente med å uttale seg for at ikke politikerne skal la seg påvirke i den ene eller den andre retningen.

Men de håper selvsagt at kommunen nå overtar ansvaret for vegen.

Rådmannens innstilling

I saksframlegget legger rådmann Jørn Strand fram to forslag til vedtak. Det ene går ut på at rådmannen gis fullmakt til å erklære eierskap til vegparsellene mellom Kommerstadvegen og Fangbergvegen. Under forutsetning av at eierskap blir tilkjent, overtar

Ringsaker kommune drift- og vedlikeholdsansvar for vegen.
I sitt alternative forslag til vedtak at søknad om overtakelse av vegparsell mellom Kommerstadvegen og Fangbergvegen avslås i det betingelsene for overtakelse av vegen ikke er til stede.