Denne uka informerte han formannskapet om Hells Angeles Hamar og ga sine klare tanker om klubbens tilstedeværelse i Ringsaker:
– Hells Angels er en kriminell organisasjon. Vi ønsker dem ikke her, og politiet ønsker at alle kan bidra til å støtte den holdningen, sier lensmann Terje Krogstad.
Han trakk spesielt fram et eksempel som han mener illustrerer hvordan det ikke skal være.
– Da Hells Angeles feiret 10 års jubileum kom det mange gjester. Blant dem flere ungjenter fra Ringsaker som var invitert til festen. Slik vil ingen av oss ha det.
Være bevisst
Lensmann Terje Krogstad understreker hvor viktig det er for alle å være bevisst forhold som har med klubben å gjøre. Han ønsker å «fryse ut» klubben.
– Aldri still opp på bilder sammen med dem. Snakk negativt om dem hver gang. Alle må bidra til å hindre lokal rekruttering og til å opplyse. Det finnes naivitet når det gjelder kunnskap om hva klubben egentlig står for. Om klubben holder arrangementer som ”åpen dag” må det være full boikott.
Krogstad viser til at 2 av 3 Hells Angels medlemmer i Norge er straffedømt. Hells Angels medlemmer er dømt for alvorlig kriminell virksomhet.
Enkle virkemidler
Nå utfordres politikerne på å få utarbeidet en sak hvor de klart sier nei til Hells Angels i Ringsaker.
– Det har vært holdningen hele tiden, men nå utfordres vi på å få det forankret formelt fra politisk side, sier ordfører Anita Ihle Steen.
I diskusjonen som fulgte i formannskapet virker det som lensmannen får klar støtte for dette.
Terje Krogstad informerte om hvor viktig det er at kommunen bruker lover og regler for å ramme uønsket aktivitet på Bergshøgda. Det er ordføreren enig i:
– Vi må bruke de lovene som andre ikke bryr seg om og respekterer.
Plan og bygningsloven, bygningskontroller, EL-kontroller, reguleringer og skjenkekontroller var eksempler som ble trukket fram i møtet.
Symbolbruk
Foruten politikere håper lensmannen at alle kan bidra til å ta avstand fra klubben.
– Næringsliv må heller ikke på noen som helst måte støtte klubben. De må gjøre bevisste valg på dette.
Krogstad informerte om symbolene HA bruker. Fullverdige HA-medlemmer og såkalte «Prospect» kan bruke fargene rødt og hvitt i sine logoer og tallet 81 som står for HA.
– Nødvendig kunnskap hos folk kan bidra i arbeidet politiet gjør i denne sammenhengen, sier Anita Ihle Steen.
Det var Kommunenes Sentralforbund som for noen uker tilbake først gikk ut og ba kommunene i Norge om å aktivt ta avstand fra kriminelle motorsykkelklubber.
– Jeg applauderer det utspillet fra KS, og håper vi kan følge det opp her i Ringsaker, avslutter Terje Krogstad.