Ap må bøye seg for krav om gransking

ENIGE: Kristelig Folkepartis Arne Dagfinn Øynes (til venstre) og Sosialistisk Venstreparti Roar Pedersen er enige om at det må renskning til for å få avsluttet Hubredsaken.
$BYLINE_ON$Foto: Osvald Magnussen$BYLINE_OFF$

ENIGE: Kristelig Folkepartis Arne Dagfinn Øynes (til venstre) og Sosialistisk Venstreparti Roar Pedersen er enige om at det må renskning til for å få avsluttet Hubredsaken. $BYLINE_ON$Foto: Osvald Magnussen$BYLINE_OFF$

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Opposisjonen og SV vil ha uavhengig gransking av Hubredsaken. De svarte med krav om ekstraordinært fylkesting om 14 dager da fylkesordfører Siri Austeng (Ap) avviste å behandle saken i fylkestinget tirsdag.

DEL

Arbeiderpartiets gruppeleder, Njål S. Føsker, sier Ap må ha tid til å sette seg inn i realitetene i granskingskravet.
Det er anslått at ekstraordinært ting vil koste fylkeskommunen rundt 70.000 kroner.

Hubredsaken

Saken dreier seg om at Håkon Hubred ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger sendte brev til skolens ledelse og AMU i september 2003. Der tok han blant annet opp skolens arbeidsmiljø.
Etter dette ble han oppsagt fra sin stilling som adjunkt etter nesten 30 års tjeneste i Hedmark fylkeskommune.
Påfølgende arbeidsrettssak endte med forlik, men saken har rullet videre, og det er i ettertid hevdet at dette var en klar varslersak.

Vil skape ro

Det verserer en rekke dokumenter og rykter i saken.
Flertallet i fylkestinget mener derfor det må foretas en uhildet gransking for å skape ro og få avsluttet saken. Opposisjonen har justert formuleringer for å få SV med på laget.
Det endelige granskingsforslaget inneholder ingen kritikk eller forhåndsdømming av fylkesrådet, men Ap vil likevel ikke uten videre være med på vedtaket.
I forslaget til mandat går det fram at man vil ha gransket om Hubreds omtalte brev er en varslersak, og hvordan fylkeskommunen som arbeidsgiver har håndtert dette. Det forutsettes at granskingen skal være avsluttet innen utgangen av juni og koste inntil 300.000 kroner.

Må ha avklaring

Alle gruppelederne bak granskingskravet understreker at poenget er å finne ut om det var en varslingssak, og om det er skjedd noe kritikkverdig.
– Det skader fylkeskommunen at vi ikke får stoppet ryktene. Derfor er det riktig og viktig å få en avklaring. Fylkesrådet har hele tiden behandlet det som en personalsak. Hvis det viser seg ikke å være en varslersak, har de jo ingen ting å frykte, sier Venstres Line M. Rustad, som synes det var unødvendig av Ap å tvinge fram ekstraordinært møte for å vedta granskingen.
Fremskrittspartiets Lars Joakim Hanssen synes saken har vært veldig dårlig markedsføring av fylkeskommunen.
– Nøytrale øyne bør se på alle sider av saken. Hvis det er gjort noe kritikkverdig må man lære av det til senere. Jeg føler det lukter hvis Ap går mot gransking. Da kan det virke som det er noe de ønsker å skjule, sier han.
– Det hagler med beskyldninger. Det er ikke holdbart, og det lammer hele organisasjonen. Saken vil bare rulle og gå hvis vi ikke får en avklaring, sier Høyres Leif Gjessing.
– For å få ro må det klarlegges om fylkeskommunen har håndtert saken riktig eller gjort en blunder. Med gransking har fylkestinget gjort sitt for å få ryddet saken av veien, sier Amund Bø fra Senterpartiet.
Roar Pedersen i Sosialistisk Venstreparti sier det er så sprikende synspunkter i saken at det må komme en avklaring. Han presiserer at det ikke ligger noen kritikk av fylkesrådet i dette – kun et sterkt ønske om å bli ferdig med saken og slippe å overføre den til det nye fylkestinget.
– Mitt eneste anliggende er å skape ro rundt dette spørsmålet, sier Arne Kristelig Folkepartis Dagfinn Øynes, som la fram granskingsforslaget på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

Artikkeltags