Bensin og butikk<br>på Åkrestrømmen

BUTIKK: Smøregrava er fylt igjen og arbeidet med å rive veggen mellom verkstedhall og det gamle butikklokalet er godt i gang. Erling Nils Aasheim er ny daglig leder for bensinstasjonen som åpner igjen på Åkrestrømmen i Rendalen på nyåret.
$BYLINE_ON$Foto: Per Ivar Strømsmoen$BYLINE_OFF$

BUTIKK: Smøregrava er fylt igjen og arbeidet med å rive veggen mellom verkstedhall og det gamle butikklokalet er godt i gang. Erling Nils Aasheim er ny daglig leder for bensinstasjonen som åpner igjen på Åkrestrømmen i Rendalen på nyåret. $BYLINE_ON$Foto: Per Ivar Strømsmoen$BYLINE_OFF$

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Bensinstasjonen på Åkrestrømmen i Rendalen reåpnes på nyåret. Lokale interesser i familien Aasheim har kjøpt ut stasjonsanlegget fra Hydro Texaco, men vil likevel forhandle drivstoff fra samme oljeselskap.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Bensinstasjonen på Åkrestrømmen har ligget brakk siden den siste driveren stengte dørene den 1. oktober i fjor. Kun drivstoffsalg på kort har vært mulig ved bensinstasjonen.

– Det har vært mye spørsmål omkring stasjonen og eventuell åpning av den, ikke minst fra hytteeierne, sier den nye daglige lederen, Erling Nils Aasheim (37).

Det er sammen med broren Bernt Aasheim og slektning Tor Embret Aasheim de har dannet selskapet Åkrestrømmen Servicesenter AS som skal stå ansvarlig for stasjonsdriften.

Bygger om innvendig

Det foregår forholdsvis omfattende ombygninger inne på bensinstasjonen som ble bygget i 1988.

– Vi har behov for adskillig større butikklokaler enn de 50 kvadratmeterne den er på nå, sier Erling Nils Aasheim.

Veggen mellom verkstedhallen og butikklokalene skal fjernes i sin helhet, og smøregrava fylles igjen, slik at hele butikkområdet i byggets sørlige del blir på ei flate.

– Dermed blir butikkområdet på 110 kvadratmeter, sier daglig leder.

Hele bygget er på 260 kvadratmeter, og porten for innkjøring av biler flyttes til nordveggen på bygget.

– Selve verkstedhallen blir ikke særlig mindre, fordi vi nå tar i bruk noe som tidligere er delvis ubenyttet og delvis brukt som lager, sier Aasheim.

Permisjon fra jobb

Erling Nils Aasheim er innvilget fire måneders permisjon fra sin jobb i Nord-Østerdal kraftlag for å starte som daglig leder ved den reåpnede og nyombygde bensinstasjonen etter årsskiftet.

– Hva som skjer etter de fire månedene er det for tidlig å ta stilling til nå, sier Aasheim.

Det foreligger en takst på eiendommen fra Helstrup byggetakst datert mai 2006, der markedsverdi er oppgitt til å være 2,88 millioner kroner.

– Vi tre har nå kjøpt dette stasjonsbygget, men det er mest for et tomt skall å regne. Her må det gjøres svært mye, og alt av innredninger må inn, presiserer Aasheim.

Etter det Østlendingen har grunn til å tro er den endelige kjøpesummen til det nye selskapet Åkrestrømmen Servicesenter på 1,7 millioner kroner. Overtakelsesdato er formelt satt til 17. desember.

Artikkeltags