Gå til sidens hovedinnhold

E-tjenesten ser for seg et mer ustabilt Russland

Russland utgjør i dag ingen militær trussel mot Norge, men muligheten for innenriks ustabilitet i landet kan på sikt representere en betydelig risiko og utfordring, mener sjefen for E-tjenesten. Generalløytnant Morten Haga Lunde la onsdag fram den åpne trusselvurderingen for 2016, og den ferske sjefen for E-tjenesten viet Russland mye oppmerksomhet.

Artikkelen er over 5 år gammel

Russland utgjør i dag ingen militær trussel mot Norge, men muligheten for innenriks ustabilitet i landet kan på sikt representere en betydelig risiko og utfordring, mener sjefen for E-tjenesten.

Generalløytnant Morten Haga Lunde la onsdag fram den åpne trusselvurderingen for 2016, og den ferske sjefen for E-tjenesten viet Russland mye oppmerksomhet.

– Russland viser i dag økt vilje og evne til å bruke et bredt spekter av virkemidler for å nå sine politiske mål. Det russiske lederskapet formidler i stadig sterkere grad et antivestlig verdensbilde, sa Lunde.

Ø-TV: Se intervju med Morten Haga Lunde i videovinduet øverst i saken

– Økende stormaktsambisjoner

Rapporten er en vurdering av de største truslene mot Norge og norske interesser. Analysen er en av de viktigste premissleverandørene når norske politikere skal utforme sin utenriks- og forsvarspolitikk

Lunde beskrev et land med voksende stormaktsambisjoner og viste til den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og militæroperasjonene i Syria i fjor.

– Det er et klart linjeskifte i russisk politikk, sa E-sjefen.

Indre forhold

For Norges del er det de indre forholdene i nabolandet som utgjør den største risikoen. Russland går en langsiktig økonomisk usikkerhet i møte, noe som vil skape utfordringer for det politiske lederskapet, mener E-tjenesten. Den lave oljeprisen og sanksjonsregimet har tydelig blottlagt landets ensidige avhengighet av energiinntekter, heter det i rapporten.

– I fravær av en oljeprisoppgang vil fornyet vekst kreve dyptgripende reformer, men landets lederskap synes ikke å ha politisk vilje til å gjennomføre slike endringer, sa Lunde.

Ø-TV sendte onsdagens pressekonferanse direkte. Se den i reprise her.

Ø-TV sendte onsdagens pressekonferanse direkte. Se den i reprise her.

 

Kommentarer til denne saken