(Ringsaker Blad)

For bak personbilen kom et vogntog som måtte legge seg i grøfta for å unngå å treffe bilen foran.

Ulykken førte ikke til noen personskader, men det ble ikke fritt for trafikale problemer. E6 i sørgående felt ble sperret og det er den fortsatt.

- Bilene er berget, men det tar tid før det ryddes opp i veien der. Blant annet så ligger det en del jord i vegbanene. Det er også knekte lysstolper som må fjernes før vi kan åpne trafikken igjen, sier Per Solberg på operasjonssentralen i Innlandet.

E6 ble åpnet igjen rett etter klokka 12.00.