(Ringsaker Blad)

De største endringene kommer i Brumunddal og ved Skarpsnotunnelen i Moelv, skriver Nye Veier i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Brumunddal

Kommende uke flyttes E6-trafikken over til den nye fylkesvegen (fv. 212) mellom Brumunddal og Nes.

- Fylkesvegen går parallelt med E6 fra rundkjøringen ved Esso/Mc-Donalds, over Granrudjordet og videre nordover gjennom Pellervika til Nes-krysset, opplyser Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. 

Flere store konstruksjoner skal bygges på den drøye en kilometer lange strekningen. Det skal blant annet bygges nytt E6-kryss litt nord for dagens kryss, ny bred kulvert for gående og syklende under E6 ved Mjøstårnet, ny bru over Brumunda, nye kulverter med gang- og sykkelvei ved Båhusbekken og Skanselva og trebru for fylkesveg 212 over E6 ved Nes-krysset.

I tillegg skal E6 utvides med to nye felt på vestsiden av eksisterende vei.

Det blir tre rundkjøringer på fylkesvegen.

- E6-trafikken kommer til å gå via nye fylkeveg 212 frem til neste høst, sier Øyvind Moshagen.

Moelv

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke skal også i gang med sprengning av ny tunnel ved Skarpsno.

Trafikkomleggingen ved Skarpsno i Moelv er planlagt tidlig neste uke. Omleggingen innebærer at E6-trafikken blir ledet inn på fylkesveg 213 (Storgata) og fylkesveg 96 (Tandevegen) via Steinsvingen og Ringsaker kirke.

Omkjøringen ved Skarpsno kommer til å vare i minst to måneder, mens det bygges nytt nordgående tunnelløp og eksisterende E6-tunnel oppgraderes.

Nydal og Tjernli

Moshagen opplyser også at det ganske snart blir etablert en midlertidig rundkjøring i Nydal og at E6-trafikken flyttes over på midlertidig bru over jernbanekryssingen ved Tjernli sør for Brumunddal ved juletider.

Nye Veier poengterer at omleggingene er nødvendig for å gjøre plass til byggearbeidene og for å ivareta en god og sikker trafikkavvikling.

- Det er ikke til å unngå at det oppstår ulemper når vi skal bygge ny firefeltsveg langs eksisterende veg, men sammen med entreprenøren har vi klart å finne løsninger som ivaretar sikkerheten både for våre arbeidere og for alle trafikanter, samtidig som vi får nok plass til å bygge den nye vegen, sier Moshagen.

E6-strekningen Arnkvern – Brumunddal skal stå ferdig sommeren 2020, mens strekningen Brumunddal – Moelv skal åpnes i desember 2020.