Uklart når det kommer ny mjøsbru

Nye E6: Prosjektet for ny utbygging av strekning med ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Moelv skal stå ferdig i 2021. Når arbeidet med strekningen videre, inkludert Mjøsbrua, bygges kan ingen si så mye om enda. Midlertidige trafikkløsninger ut fra E6-krysset i Moelv (bildet) over Mjøsbrua blir hverdagen fram til ny bru står klar.  Skisse: Statens vegvesen

Nye E6: Prosjektet for ny utbygging av strekning med ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Moelv skal stå ferdig i 2021. Når arbeidet med strekningen videre, inkludert Mjøsbrua, bygges kan ingen si så mye om enda. Midlertidige trafikkløsninger ut fra E6-krysset i Moelv (bildet) over Mjøsbrua blir hverdagen fram til ny bru står klar. Skisse: Statens vegvesen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Bygging av ny firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv igangsettes i 2017. Hele strekningen vil stå ferdig i 2021. Men når forlengelsen med fire felt over ny mjøsbru kommer, er foreløpig i det blå.

DEL

(Ringsaker Blad) Dermed vil det bli midlertidige løsninger for E6-trafikken fra det nye store krysset i Moelv og over den gamle Mjøsbrua til Biri og videre nordover.

– Foreløpig er det ikke bestemt når vegstrekningen Moelv/Mjøsbrua–Ensby skal bygges videre, forteller Øyvind Moshagen som er prosjektdirektør i Nye Veger med ansvaret for å bygge ny E6 i mjøsregionen.

Prioriteringsspørsmål

Nye veger overtar planene for bygging av blant annet ny mjøsbru som er en del av strekningen Moelv–Ensby fra Statens vegvesen i løpet av 2016.

– Den strekningen inkludert Mjøsbrua vil bli en av flere strekninger som havner i prioriteringsdiskusjon. Det vil foregå analysearbeid i hele høst med tanke på prioritering for de mange strekningene som er aktuelle for utbygging, melder Moshagen.

Dette er spørsmål som Nye Veger fortløpende tar stilling til.

Midlertidig

Den nye mjøsbrua skal bygges snaut en kilometer lenger sør enn den dagens bru. Den eksisterende brua skal rives og E6-traseen legges helt om.

I mellomperioden fra E6 bygges til Moelv med det store nye krysset som planlegges for trafikkmønsteret ut og inn av Moelv må det også bygges midlertidig vegløsning over den gamle Mjøsbrua.

– Det vil bli vurdert hva som er den smarteste løsningen for dette og koblingen til eksisterende veg. Det blir som tilfelle ved Kolomoen hvor det i dag er en midlertidig overgang fra firefelts til to felt, sier Moshagen.

Han innrømmer at løsningene i Moelv nødvendigvis må bli litt mer kompliserte enn ved Kolomoen. Samtidig er det slik at alle prosjekter må stoppe et sted.

Bru i tre?

Hvilket materiale den nye brua skal bygges i har også vært et stort spørsmål.

Moelven Limtre har sammen med Statens vegvesen jobbet i et større prosjekt for å se på om brua kan bygges i tre.

De endelige løsningene for hvordan dette kan gjøres og om det blir tilfredsstillende løsninger er ikke endelig avklart.

Kostnaden for ny bru vil også være faktor som kan være avgjørende for om det blir trebru. Tidligere er det anslått at ei ny bru på 1600 meter vil koste anslagsvis tre milliarder kroner. Noen mener at tre ikke vil bli dyrere enn å bygge i betong.

– Nye veier vil på et seinere tidspunkt ta stilling til disse spørsmålene når vi har fått prosjektene overlevert fra Statens vegvesen, melder Øyvind Moshagen.

E6-bygging

Strekningen E6 Kolomoen–Moelv inngår i den større utbyggingen av strekningen Kolomoen–Ensby, hvor det totalt skal bygges 80 km ny veg med et estimert kostnadsoverslag på 17,5 milliard kr.

Strekningen Kolomoen–Moelv er på 43 km og er vedtatt med byggestart i 2017 og med bompengefinansiering.

Det er foreløpig ikke klart når Strekningen Moelv – Ensby inkludert Mjøsbrua får byggestart.

Artikkeltags