På fredagens ekstraordinære generalforsamling i Eidsiva Energi AS ble det valgt ny bedriftsforsamling i selskapet.

Bakgrunnen var høstens valg, som har gitt ny fordeling av en rekke verv. Bedriftsforsamlingen består av 30 medlemmer. 10 medlemmer velges av de ansatte, mens 20 medlemmer velges av generalforsamlingen. Bedriftsforsamlingen velger bedriftens styre og styreleder.

På generalforsamlingen valgte Eidsiva-eierne disse: Erik Ringnes, Arnfinn Nergård, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, May-Liss Sæterdalen, Margrethe Skjærbæk, Bjørn T. Aasen, Tom S. Lien, Tor Mattson, Tor-Inge Martinsen, Geir R. Borgedal, Odd-Amund Lundberg, Svetlana K. Johnsen, Espen Granberg Johnsen, Irene Thorsplass, Hans Oddvar Høistad, Ivar Odnes, Kari Anne Jønnes, Bente Elin Lilleøkseth, Ole Gustav Narud og Finn Olav Rolijordet.

Rolijordet (Rødt), som er ny varaordfører i Gjøvik, har markert seg med en rekke kritiske debattinnlegg om Eidsiva.

Han hadde ikke tid til å snakke med Østlendingen fredag, men sa til Oppland Arbeiderblad at han er oppdatert på alle selskapene i Eidsiva-konsernet og anser seg kompetent til å sitte i bedriftsforsamlingen.

– Et spennende valg, sa Anita Ihle Steen (Ap), som nå går ut av bedriftsforsamlingen.