En jury har kåret Brødrene Østbye til Årets Bedrift i Elverum. I begrunnelsen nevnes både en markedsorientert ledelse, dyktige medarbeidere, en stabil og målrettet vekst og utvikling og et bevisst forhold til kompetanseutvikling.

Det heter blant annet at: «Brødrene Østbye AS har gjennom årene klart å tilpasse produksjonen til det markedet vil ha og til riktige priser. Selskapets fortrinn er riktige varer med god kvalitet og presise leveranser. Til tross for at selskapet driver i et marked med sterk konkurranse, kan de fremvise gode resultater og en solid egenkapital.»

Brødrene Østbye AS er en betongvareprodusent som produserer fra en moderne fabrikk på Vestad i Elverum. Selskapet ble etablert i 1953 av brødrene Gustav Adolf og Sverre Østbye. I 1979 ble selskapet omdannet til aksjeselskap.

I dag eies selskapet av Erik Østbye og Edgar Bakke, som er henholdsvis styreformann og daglig leder. Firmaet har 18 fast ansatt og fire innleide medarbeidere.

Juryen skriver også: «I en periode da flere produksjonsbedrifter sliter og trues av nedleggelse, har Brødrene Østbye AS gjennomført store investeringer i ny fabrikk og nye maskiner på Vestad i Elverum.»

All oppvarmingen av fabrikken skjer med fornybar energi fra Elverum Fjernvarme AS. Bedriften har også i mange år vært hovedsponsor for Elverum Svømming og Elverum fotball.

Prisen Årets Bedrift er opprettet av Nordea, og ble første gang utdelt i 1993. Siden har den blitt utdelt årlig.

Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter og andre virksomheter som gjennom sin aktivitet har bidratt til å fremme næringslivet i Elverum kommune.