Politiet har de siste åtte ukene hatt bistand fra Sunnmøre politidistrikt og Kripos i etterforskningen av legesaken i Elverum.

I ettermiddag innkalte Hedmark politidistrikt til pressekonferanse om saken. Tilstede var påtaleansvarlig på saken og politiinspektør Rolf Thoresen og politioverbetjent Kåre Svang fra Kripos.

Les også: Tidligere overlege siktet for voldtekt, Hvordan var det mulig?, – Sjokkert over påstander om overgrep på sjukehuset, Har mistet retten til å være lege

Bekrefter «sjukehusvoldtekt»

Thoresen bekrefter den etter hvert så omtalte «sjukehusvoldtekten» og at jenta var i narkose da voldtekten fant sted. Denne skal ha funnet sted i desember 2009.

– Når det gjelder forholdet på sjukehuset, er han siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med noen som har vært bedøvet eller på annen måte ikke kunne motsette seg dette. Politiet mener det er skjellig grunn til mistanke om at han skaffet seg seksuell omgang med jenta, sa Thoresen på dagens pressekonferanse.

Han understreker at det ikke er snakk om samleie.

– Vi har ingen mistanker om at han står bak flere seksuelle overgrep på sjukehuset. Det er heller ikke mistanke om at han har hatt noen medhjelpere. Han har stått bak dette helt alene, sier Thoresen.

Les også: Tidligere overlege siktet for voldtekt, Hvordan var det mulig?, – Sjokkert over påstander om overgrep på sjukehuset, Har mistet retten til å være lege

– Tok på brystene

På direkte spørsmål om den tidligere elverumslegen var alene med jenta på operasjonsstua, svarte politiet likevel ikke konkret.

– Vi har ikke etterforsket saken ferdig, svarte Thoresen.

Den tidligere elverumslegens forsvarer, advokat Krister Braute, sier til Ostlendingen.no at hans klient har erkjent de faktiske forhold i saken, men ikke i forhold til den utvidete siktelsen som ble framlagt i dag..

– Han har erkjent at han under en operasjon befølte ei jente på brystene. Han har erkjent de faktiske forholdene i saken tidligere. Det politiet forsøker å gjøre nå er å sikte min klient etter strengere straffebestemmelser. Det erkjenner han ikke straffskyld for, sier han.

Braute benekter at det er snakk om voldtekt, det hans klient har gjort.

– Når det gjelder de øvrige forholdene min klient er siktet er det ikke snakk om fysisk kontakt. Det er snakk om kontakt via SMS og MMS, sier Braute.

– Seks «MMS-voldtekter»

Han beskriver legesaken som svært alvorlig. I forbindelse med dagens utvidelse av varetektsfengslingen er det utarbeidet en ny siktelse.

– Det er blant annet snakk om seks overtredelser av voldtektsparagrafens punkt c, forklarte Thoresen på dagens pressekonferanse.

Her heter det at den som «ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år.»

– Politiet mener at legen har truet unge jenter til å ha seksuell omgang med seg selv. Det har han gjort ved bruk av mobiltelefon. Slik vi ser det har legen truet og instruert jentene til å sende ham bilder av seg selv med mobiltelefonen, sier politiinspektøren.

Les også: Tidligere overlege siktet for voldtekt, Hvordan var det mulig?, – Sjokkert over påstander om overgrep på sjukehuset, Har mistet retten til å være lege

– Forskjell på barn og voksne

Han understreker at det er forskjell på om barn og voksne når det gjelder det å la seg true og gjennomføre en slik handling.

– Lista må ligge lavere når det er snakk om å true barn. De lar seg lettere forlede til å utføre ting, mener Thoresen.

Totalt har politiet gjennomført ni dommeravhør med mindreårige barn i saken.

– Kripos har så langt identifisert 20 jenter som har fått status som fornærmet i saken, sa politioverbetjent Kåre Svang på dagens pressekonferanse.

– Misbruk av stillingen

I tillegg til seks «MMS-voldtekter» og en voldtekt på sjukehuset i Elverum, er siktelsen også utvidet til blant annet å gjelde misbruk av stillingen sin som lege.

Fra før er mannen blant annet siktet for å ha truet flere mindreårige jenter til å sende seg seksualiserte bilder og filmer av seg selv. Han er også siktet for å ha framsatt trusler overfor en mann fra Ålesund.

Les også: Tidligere overlege siktet for voldtekt, Hvordan var det mulig?, – Sjokkert over påstander om overgrep på sjukehuset, Har mistet retten til å være lege

Hva er en MMS-voldtekt?

Overlegen er siktet for seks tilfeller av voldtekt, der han etter politiets mening «ved vold eller ved truende atferd får noen til å utføre seksuelle handlinger med seg selv».

Tredje ledd i straffelovens paragraf 192 har en strafferamme på 10 års fengsel. Ved vurderingen skal det legges vekt i skjerpende retning på om fornærmete var under 14 år.

- Noen av legens ofre var helt nede i 11-års alder, da de etter trusler fra legen skal ha fotografert og filmet seg selv i til dels svært grove seksuelle positurer.

En slik sak er aldri tidligere prøvd for norsk rett, og siktedes forsvarer, advokat Krister Øie Braute, sier han er skeptisk til politiets siktelse, og understreker at det aldri har vært noen fysisk kontakt mellom ham og de seks mindreårige jentene – kun gjennom SMS og MMS-meldinger.

På pressekonferansen ble det for øvrig orientert i detalj om legens framgangsmåte, der han innledningsvis utga seg som jevnaldrende jente, og først etter å ha fått ofrene til å avbilde seg selv nakne, framsto med trusler om å avsløre dem hvis han ikke fikk enda sterkere materiale.

Også de voksne mennene som ble lurt til å utveksle nakenbilder av seg selv, trodde de «snakket» med mindreårige jenter.