– Ja, det stemmer, svarer kjøpmann Arne Bekk ubeskjedent og med et bred smil når Østlendingen forteller at selskapet Arne Bekk AS ble dagligvarevinneren lokalt i 2011.

Dette visste han allerede.

– Det er ikke for å skryte. Vi vet hvordan vi ligger an, og det er morsomt. Jeg har en betjening som er veldig flink og positiv, og er med på å få til dette. Alene kan jeg ikke klare det.

Flytting ga solid økning

På dagens oversikt inngår alle dagligvarebutikkene med forretningsadresse i Elverum.

Her går det fram at Arne Bekks selskap Arne Bekk AS, som driver Rema 1000 i Prestmyrbakken på franchiseavtale med kjeden, økte omsetningen med 40 prosent fra 2010 til 2011.

Bekk eier selv alle aksjene, og konstaterer fornøyd at butikken hans er størst på dagligvareomsetning lokalt – målt ut fra butikker som har forretningsadresse i Elverum.

Riktig nok var det Coop Mega på Mart’nSenteret som omsatte aller mest, med en pen økning til 76,3 millioner kroner i fjor.

Men denne butikken er en avdeling under Coop Tesam SA i Trysil, og er derfor ikke inne på Østlendingens oversikt.

Beliggenheten viktig

– Årsaken til økningen i 2011 er beliggenheten, lett tilgjengelig parkering, og ikke minst at det er fri parkering, mener Bekk.

Han flyttet butikken fra Torvet til Prestmyrbakken i november 2010.

Der fikk den Trysilvegen til nabo, og ble lettere tilgjengelig for gjennomgangstrafikken østover.

Bekk har et helt avslappet forhold til at den store omsetningen ikke viser like godt igjen på bunnlinja:

Resultatgraden, som sier noe om lønnsomheten i et selskap, er ikke særlig mye større enn den bør være.

– Vi har en mal på dette. Vi har de kostnadene vi har, og vi drifter i tråd med malen.

Svikt for flere butikker

Oversikten viser omsetningsnedgang eller i beste fall stabile tall hos en rekke av butikken som ble utfordret av Bekk:

Grinda Handel AS (Joker Hernes) ble taperen i kampen om kundene i Hernes og østre Elverum. Butikken er nå avviklet, men det er fordi den nye huseieren sa opp leiekontrakten.

Weba AS (Rimi Vestad) holdt stabil omsetning, mens Øyvind Madsberg AS, (Rema 1000 på Vestad) og T G Ruud Dagligvare AS (Kiwi i Lunkegården) fikk en reduksjon.

Kiwis Tore Gunnar Ruud, som også er deleier i Kiwi Glomma på Gammelbruplassen, tror at nedgangen i større grad skyldes den nye Kiwi-butikken enn den nye Rema 100-butikken.

– Vi fikk en nedgang etter at vi åpnet en ny Kiwi. Etter at Rema ble borte fra Torvet har vi sikkert mistet noen kunder, men vi har også fått noen nye. Den nye Rema-butikken har nok ikke innvirket så mye som vår egen, sier Ruud.

God start for ny Kiwi

Glomma Mat Elverum AS, som driver Kiwi på Gammelbruplassen, er ikke inne på oversikten. Dette selskapet har forretningsadresse i Hamar.

Omsetningen i 2011 var imidlertid 47,7 millioner kroner, og resultatgraden 1,02.

I oppstartsåret 2010, det vil i praksis si i løpet av november og desember, omsatte butikken for 8,5 millioner kroner.

– Samlet sett omsetter de to Kiwi-butikkene for 75 prosent mer enn vi gjorde da vi var alene, fastslår Ruud.

2010 skilte seg ut

Selskapet A & K Nilsen AS, som drev Spar Søbakken fram til nyttår, er ikke så berørt av Rema-flyttingen som man kanskje skulle tro.

Butikkene har delvis det samme nedslagsfeltet på Søbakken.

– Jeg føler at vi ikke har merket så mye. Vi er fortsatt i vekst, sier butikksjef Kristin Sagmoen.

Hun er med videre etter at kjeden overtok butikken fra nyttår, og poengterer at 2011-omsetningen i praksis var en økning fra de foregående årene:

2010 var et ekstremår på grunn av Landsskytterstevnet i Elverum, og derfor ikke helt sammenliknbart med 2011.

– Vi hadde veldig bra omsetning da. I løpet av disse ukene doblet vi nesten omsetningen.

Mange butikker uten tall

Coop Marked i Sørskogbygda er ikke med på oversikten fordi dette er en avdeling under Coop Tesam SA.

Butikkens omsetning gikk ned fra 6,3 millioner kroner i 2010 til 5,8 i 2011, ifølge årsmeldingen fra Coop Tesam SA.

Coop Heradsbygd SA er ikke en del av Coop Tesam, og framstår med egne regnskapstall. Her inngår både Coop Marked og Coop Byggmix.

Kiwi Fjeldset, Kiwi Foseid og Kiwi på Mart’nSenteret er alle eid og drevet av kjeden, som ikke går ut med tall for enkeltbutikker. Også Rimi i Postgården er kjedeeid og -drevet.

Det kan ellers være verdt å merke seg at både Vestad Autosenter AS (Statoil på Vestad) og TM Stasjonsdrift Hernes AS (Statoil i Hernes) økte omsetningen i 2011.