Han er sjef for Norges største brann- og redningsvesen i geografi.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) dekker kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga, og har én sjef og hovedadministrasjon i Elverum.

– Brannsjefen er langt fra den viktigste personen i brann- og redningstjenesten. Det er beredskapen som er viktig. Vi har lokal tilstedeværelse i alle kommuner, og lovpålagt responstid på 10 minutter til sjukehjem, hoteller og sjukehus. Slik kommer det til å fortsette, sier Haagenrud.

Færre brannvesen

Det er også konklusjonen i utredningen om det framtidas organisering av brann- og redningsvesenet i Norge som Haagenrud har vært med å utrede:

Gruppa anbefaler 8–9 brannvesen i hele Norge, med lokal tilstedeværelse i hver kommune, eller ett regionbrannvesen i hvert fylke.

– Det er 30 år siden sist vi gikk gjennom organiseringen vår, så det var på tide. Det viktigste er ikke om det blir ett brannvesen i Hedmark eller ett i Innlandet. Det viktigste er den lokale tilstedeværelsen, og tilbudet vi greier å gi befolkning, hva som samfunnsøkonomisk er best, sier Haagenrud.

Å slokke branner er nesten det brann- og redningstjenesten driver minst med. Av 1.000 oppdrag i fjor, var 38 til boligbranner.

– Det er mye mer redning enn brannslokking. Det er som regel vi som kommer først til trafikkulykker, så vi dirigerer trafikken, henter ut folk som sitter fastklemt, henter folk som har brukket beinet i skiløypa eller har kantret i kajakk. Vi har hjertestartere på alle brannstasjoner, og får stadig flere oppdrag fra AMK for å redde liv og stabilisere situasjonen til ambulansen er på plass, forteller Haagenrud.

Samfunnsnyttig

Får noen oversvømmelse eller er rammet av flom, er det brannvesenet de ringer for å få hjelp til å stoppe vannmassene.

– Vi er den eneste døgnberedskapen i kommunene ved siden av pleie- og omsorg. Kommunehuset stenger klokka 15.00, politi og ambulanse er ofte ute og kjører. Vi er blant annet ofte ute og hjelper hjemmetjenesten, vi flagger og henger opp julepynt, sier Haagenrud.

– Vi møter stadig større forventninger, og de ønsker vi å innfri så sant vi kan. Vi forsøker å bidra der vi kan, og se hva som er samfunnsnyttig, i stedet for å falle inn i blårusstankegangen der pengene styrer. Vi brannfolk er her for innbyggerne, sier Nils-Erik Haagenrud.