Voldsrekken har kun blitt avbrutt av fengselsopphold. Retten finner stor fare for gjentagelse. Derfor dømmes han til 17 års forvaring.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett er dermed strengere enn dommen i Sør-Østerdal tingrett før jul i fjor og aktors påstand i ankesaken. Aktor Iris Storås prosederte på 15 års forvaring.

– Det har vært en hensynsløs utnyttelse av kvinnene, sa Storås i sin prosedyre.

Domfelte ble før påske funnet skyldig på alle tiltaltepunktene.

Psykisk kontroll

Han ble dømt for å ha dopet ned og voldtatt fem kvinner, deriblant sin nå avdøde kone.

Samlivet med straffedømte var for hans avdøde et vedvarende terrorregime med både psykisk, fysisk og seksualisert vold i følge dommen.

Domfelte hadde full psykisk kontroll på henne.

Hans avdøde kone ble utsatt for minst sju voldtekter mens hun var dopet ned og ute av stand til å gjøre motstand.

Retten mener det er bevist at han bevisst har misbrukt jenter som alle har vært i en vanskelig og sårbar periode i livet og at han har utnyttet dette.

Overgrepene er ifølge retten utført systematisk mot sårbare mennesker. De har blitt kynisk misbrukt for at domfelte skulle få tilfredsstilt sine egne behov og lyster.

Dømt for alle tre

I Sør-Østerdal tingrett ble mannen frifunnet for voldtekt av en av kvinnene.

I lagmannsretten ble domfelte funnet skyldig i ha voldtatt alle fem kvinnene.

Retten finner det bevist at elverumsjenta som bare var 17 år ble utsatt for seksuelle overgrep på en særlig og smertefull måte.

Mannen filmet overgrepene han nå er dømt for. Filmene ble vist i retten.

38-åringen har nektet straffskyld i begge rettsinstanser og mener kvinnene samtykket til det som skjedde.

– Ingen formildende omstendigheter

Totalt dømmes mannen for over 20 voldtekter. Dommen ekstra streng på grunn av alvoret og innføringen av strengere lov ved voldtekter.

38-åringen har ikke vist empati og medfølelse under rettforhandlingene. Retten finner ingen formildende omstendigheter når de har avsagt sin dom mot mannen.

Domfelte dømmes også for å ha oppbevart barneporno. Han er tidligere straffedømt 18 ganger.

– Den beste dagen i mitt liv

Jenta som ble usatt for overgrep fra 38-åringen da hun var 17 år gammel, var den eneste av de fornærmede som overvar domsavsigelsen i Eidsivating lagmannsrett i dag.

– Dette er den beste dagen i mitt liv. Nå er det ikke noe mer. Rettferdigheten har seiret, sier hun til Østlendingen.

Lagmannsretten har – i motsetning til tingretten – dømt 38-åringen for voldtekt og overgrep mot alle fem jentene.

– Det fine med denne dommen er at vi alle jentene har blitt trodd. Det gir styrke når vi nå skal gå videre i livet, sier hun og legger til.

– Nå gruer jeg meg ikke til noe som helst lenger. Nå er jeg i gang med å få den hjelpen jeg trenger for å rydde opp i mitt tidligere liv.

Fornøyd med dommen

Aktor Iris Storås er godt fornøyd med lagmannsrettens dom.

– Ikke minst fordi den er så grundig. Den viser også alvoret i denne saken, sier hun.

– Ikke forvaringsgrunnlag

Forsvarer Steinar Thomassen la før påske ned påstand i retten om at den nå domfelte elverumsingen måtte frikjennes på alle punkter og mener det ikke er grunnlag for forvaring.

Han syns dommen fra Eidsivating lagmannsrett var uventet streng.

Den er dermed den strengeste som er gitt i en sedelighetssak i Norge.

Voldtektssaken i Elverum har skaket lokalsamfunnet og etter hvert også fått nasjonal oppmerksomhet.

38-åringen vil anke

Elverumsmannen kan ikke nå anke over skyldspørsmålet, kun straffeutmålingen.

Domfelte anket dommen på stedet. Det betyr at Høyesteretts ankeutvalg nå skal se på saken.

LES OGSÅ: