På våre nettsider la vi ut et bilde av rundkjøringen slik den framstår i dag, og inviterte folket til å tegne eller manipulere inn sin idé til hvordan rundkjøringen burde se ut.

Les også: Lesernes forslag til rundkjøringa ved Bast

– Velkommen

Felles for dem alle er at de, på en eller annen måte, ønsker folk velkommen til Elverum.

– Jeg har hørt at det skal være noen, blant annet forretningsdrivende, som klager på at de vegfarende tilsynelatende tror at de har vært i Elverum så fort de har passert Elgstua. De som klager mener åpenbart at det er for dårlig skilting inn til sentrum, sier Thore Paulsen.

Han har ikke bidratt med noen illustrasjon av ideen sin, men den er da også ganske lett forståelig.

– Det bør stå en pen, enkel og iøynefallende tavle med teksten: «Velkommen til Elverum, to minutter til sentrum».

Videre mener Paulsen at det bør stå en retningsvisende pil, som peker mot sentrum.

– Et liknende velkomstskilt burde for øvrig stå ved alle innkjøringsvegene til Elverum!

Flytting og terninger

Håvard Herberg har en helt annen idé. Han forslår å flytte «Skogsarbeideren» fra Elvarheimparken til rundkjøringen.

– Et bedre symbol for skogkommunen Elverum og Østerdalen er det vanskelig å finne. Å flytte noe av det som allerede eksisterer er samtidig med på å spare kommunen for utgifter, poengterer han.

Et annet navneforslag som kanskje peker seg ut kommer fra en anonym 88 gammel kvinne.

– Med naboer som Terningen Arena og Terningen Leir kan det passe med «Terningkast Seks», skriver A.S. i et brev til Østlendingen.

Hun mener derfor det er på sin plass å sette opp en terning, med bare seksere.

I dag bringer vi forslagene som har kommet inn så langt. Det originale bildet og hvordan du kan sende inn ditt forslag, kan du lese mer om her.