Gå til sidens hovedinnhold

Gjett hvem Statens vegvesen avskiltet på Midtskogen i dag

Artikkelen er over 9 år gammel

Statens vegvesen gjennomførte mandag trafikkontroll i samarbeid med UP langs riksveg 3/25 ved Midtskogen i Elverum mandag. Det endte med at en av Statens vegvesens egne biler ble avskiltet. Også politiet måtte inndra sine egne skilter fordi ikke alt var helt på stell i dag.

Skiltskanneren som ble brukt under kontrollen sjekker i sanntid opp hver enkelt bil som passerer kontrollpunktet om alle formaliteter er i orden for det enkelte kjøretøy.

Les også: Det er straffbart å kjøre uten forsikring, men Statens vegvesens sjåfør slipper trolig å bli anmeldt

Avskiltet på stedet

Det endte med at flere av bilene som passerte kontrollen ble avskiltet.

– Det stemmer at en av våre biler ble avskiltet i kontrollen. Bilen som ble avskiltet var ute på et annet oppdrag og hadde ikke ansvarsforsikringen i orden, bekrefter Skybak.

Statens vegvesens bil som ble avskiltet var ute på såkalt trafikkforvaltning da Statens vegvesen slo til og avskiltet en av sine egne.

Forsikringsrot

– Burde ikke Statens vegvesen av alle ha orden på slike saker?

– Staten, herunder Statens vegvesen, er i utgangspunktet selvassurandører. Det betyr i praksis at vi forsikrer våre egne biler. Fram til og med mars har det imidlertid vært et annet forsikringsselskap inne på bilen. I den anledning har det skjedd ett eller annet siden forsikringsselskapet var inne på bilen mars og fram til og med i dag, sier Skybak.

– Det betyr i praksis at Statens vegvesen har kjørt uforsikret fra mars og fram til og med i dag?

– Ja, men hvis det hadde skjedd noe hadde selvsagt Staten tatt sitt ansvar som selvassurandør, svarer Skybak.

Han legger til at dersom en sjåfør av et uforsikret kjøretøy blir stanset og tatt i trafikken, kan det i verste fall ende med politianmeldelse.

Om dette tilfellet av ulovlig kjøring med uforsikret kjøretøy vil få noen konsekvenser for den aktuelle sjåføren i Statens vegvesen er så langt ikke kjent.

– Det er den enkeltes sjåfør å påse at kjøretøyet man fører er i forskriftsmessig stand, både når det gjelder forsikringer og teknisk stand. På dette området kan det være greit å ha rutiner for å se at alt er i orden. Det har ikke vi hatt, sier Skybak.

Les også: Det er straffbart å kjøre uten forsikring, men Statens vegvesens sjåfør slipper trolig å bli anmeldt

Fikk skiltene tilbake

Han understreker at det er samme rutiner som gjelder for Statens vegvesen som for alle andre bilister på norske veger.

– Når forsikringen viste seg ikke å være i orden, inndro vi kjennemerkene på bilen inntil de nødvendige tillatelsene til å være i trafikken var i orden. Da ble skiltene gitt tilbake og kjøringen fikk fortsette, sier Skybak.

Politiet på prøveskilter

Et annet alternativ til å gjøre opp for seg på stedet, er å kjøpe dagsprøvekjennemerker (prøveskilt, red.anm.) på stedet for å kunne kjøre videre.

Det var det en annen statsetat som fikk behov for å gjøre som følge av Statens vegvesens kontroll på Midtskogen.

Politiet ble avskiltet langs riksveg 3/25 i dag.

– Jeg kan bekrefte at en bil tilhørende politiets utlendingsenhet ble avskiltet i dag. Hva som var årsaken til det vet jeg ikke, men de fikk utstedt et prøveskilt på stedet og fikk av den grunn lov til å kjøre videre. Når man kjører med prøveskilter betaler man for en forsikring knyttet til skiltet man betaler for og således er alt i orden så lenge prøveskiltet er gyldig, sier Skybak.

Konstitutert politimester i Hedmark, Rolf Thoresen, opplyser overfor Østlendingen at bilen til politiets utlendingsenhet ble avskiltet fordi den ikke var framstilt for EU-kontroll i tide.

Legger seg flate

Politiets utlendingsenhet legger seg helt flate, etter at Østlendingen i dag kunne avsløre at en av deres tjenestebiler ble avskiltet på grunn av manglende godkjent EU-kontroll.

– Vi har en bilpark bestående av nærmere 30 biler. Vi vil nå gå igjennom alle for å sjekke at alle er EU-godkjente og i forskriftsmessig stand. Så langt jeg vet er dette den eneste bilen som ikke er framstilt for EU-kontroll når den skal, men vi tar nå en sjekk for å være helt sikre, sier kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i politiets utlendingsenhet

– For ikke lenge siden sluttet Statens vegvesen å sende ut varsel til alle norske bileiere om når kjøretøyene skal inn for nettopp EU-kontroll. Dette kan se ut til å sammenfalle veldig med det faktum at Deres bil ikke ble framstilt for kontroll?

– Det er for tidlig å svare på hva som er årsaken til at bilen ikke ble framstilt for kontroll. Vi går nå igjennom våre rutiner for å finne ut hvordan dette kunne skje, sier Johansen.

Les også: Det er straffbart å kjøre uten forsikring, men Statens vegvesens sjåfør slipper trolig å bli anmeldt

Bot eller gebyr

Rolf Thoresen legger til at man risikerer å få en bot eller å bli anmeldt hvis man kjører en uforsikret bil på vegen.

Straffereaksjonen avhenger blant annet av om man forårsaker en trafikkulykke og hvor lenge man har kjørt uforsikret.

– Saken til Statens vegvesen vil bli løst med et såkalt påskiltingsgebyr på 1.300 kroner. Det samme vil skje med politiets utlendingesenhet, for kjøringen uten gyldig EU-kontroll, sier han.

Når det gjelder akkurat tilfellet Statens vegvesen i dag, poengterer Thorsen det samme som Arne Skybak i Statens vegvesen – nettopp at Staten er selvassurandører og således ikke er avhengig av et forsikringsselskap.

– Dersom denne bilen hadde blitt innblandet i en ulykke, ville nok Staten ha tatt sitt ansvar økonomisk i etterkant, sier Thoresen.

– Men det påhviler en ansatt i Statens vegvesen akkurat det samme ansvaret, nemlig å sjekke at bilen er i forskriftsmessig stand, før man kjører som det gjør for en hvilken som helst annen sivilist i privatbilen?

– Ja, det gjør det, svarer Thoresen.

Han understreker at grove tilfeller av kjøring uten gyldig forsikring vil ende med anmeldelse.

Pålegg

Resultatet av samarbeidskontrollen mellom UP og Statens vegvesen ble 27 avskiltninger, hvorav blant annet 12 kjøretøy var begjært avregistrert grunnet manglende EU-kontroll.

Ellers var årsaken en del manglende årsavgifter, samt mangel på forsikring. Én fører fikk også forelegg for ulovlig mobilbruk.

Etter det Østlendingen forstår var det ingenting å utsette på den tekniske kvaliteten til Statens vegvesens eget kjøretøy.

Les også: Det er straffbart å kjøre uten forsikring, men Statens vegvesens sjåfør slipper trolig å bli anmeldt

Kommentarer til denne saken