Harepest påvist i Elverum

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Mattilsynet har påvist harepest i en hare funnet i Elverum. Bakterien er smittsom og mennesker kan bli smittet av sjukdommen.

DEL

Smitten sprer seg ifølge Mattilsynet til mennesker gjennom kontakt med sjuke harer eller ved å drikke vann som er infisert av bakterien.

Unormal oppførsel

– Derfor er det svært viktig å unngå berøring av døde harer eller harer som bærer preg av å være syke. Folk som er smittet behandles med antibiotika, sier seksjonssjef Line Taugbøl ved Mattilsynets distriktskontor i Øst-Hedmark.

Hun oppfordrer jegere og andre som er i skogen til å være oppmerksomme på harer som oppfører seg unormalt.

Taugbøl bruker lite sky harer eller harer som går seint som to eksempler på slik unormal atferd.

– Også døde harer må man være observante overfor. Dersom man gjør observasjoner av slike harer, er det viktig at man tar kontakt med det lokale Mattilsynet umiddelbart.

Behandles effektivt hos lege

I Norge blir sjukdommen harepest funnet hos hare sporadisk. Sjukdommen opptrer oftest i sommerhalvåret og forekomsten varierer ifølge Mattilsynet fra år til år.

– Harepest har tidligere år vært påvist flere steder, både på Østlandet og i Midt-Norge. Bakterien kan overføres til, men smitter normalt ikke mellom mennesker. Sjukdomsbildet hos mennesker varierer med smittemåten. Dersom man blir smittet gjennom drikkevann, er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen. Smittes man gjennom direkte kontakt med dyret, er det vanligst med betente sår på hendene. Det finnes antibiotika med god effekt på sjukdommen, men det finnes ingen vaksine, sier Taugbøl.

– Det er åpenbart ubehagelig å bli smittet av sjukdommen. Er det farlig?

– Nei. Sjukdommen er ikke dødelig, men man skal likevel være obs på den, sier Taugbøl til Østlendingen.

Er man usikker på om man er smittet, bør man ta kontakt med sin fastlege.

Artikkeltags