I dag kom HV-staben til Elverum

Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV), generalmajor Kristin Lund og hennes stab (HVST)  med 40 mann flytter formelt inn på Terningmoen i dag.

Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV), generalmajor Kristin Lund og hennes stab (HVST) med 40 mann flytter formelt inn på Terningmoen i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Heimevernets generalinspektør og stab er innkvartert på Terningmoen.

DEL

Det vanket både salutt, taler og lunsj for generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund og hennes stab da generalinspektøren for Hæren, brigader Per Sverre Opedal ønsket velkommen til Hærens tyngdepunkt i sør, Østerdal Garnison og Terningmoen.

Det offentlige var høytidelig representert med politimester, politistasjonsmester, ordførerne i Elverum og Åmot, samt varaordfører i dag klokka 11.30.

Det er Heimevernets øverst ledelse, Heimevernsstaben (HVST) som formelt i dag er etablert i Terningmoen leir med 40 ansatte. Det er reist et modulbygg for kontorplasser, og en forlegning med i alt 24 hybler. Byggeprosjektet har kostet 46 millioner kroner.

– Østerdalen blir nå et kraftsenter for Heimevernet. Her har Forsvaret samlet viktig kompetanse og sterke kapasiteter. Min stab blir nå en del av et sterkt fagmiljø med lange tradisjoner innenfor militære disipliner, sier generalmajor Lund.

Hun støtter forsvarssjefens fagmilitære råd om å slå sammen staben i HV05 med HV02, som er Oslo og Akershus, hundre prosent, samt å flytte HV-skolen fra Dombås til Terningmoen.

Artikkeltags