Avtalen, som forhandlingsutvalgene i morselskapene Elverum Energi og Eidsiva Energi er blitt enige om, åpner for at Eidsiva Nett kjøper 51 prosent av Elverum Nett slik at virksomheten blir heleid av Eidsiva.

Videre åpner avtalen for at Eidsiva Bioenergi kjøper 51 prosent av Elverum Fjernvarme.

I tillegg innebærer avtalen at Eidsiva kjøper administrasjonsbygget i Kirkevegen i Elverum og tar over gjeld som Elverum Nett har til Elverum Energi.

Brukt god tid

Eidsiva-direktør Ola Mørkved Rinnan sier at prisen for aksjene er foreslått til omtrent 100 millioner kroner, i tillegg kommer tilbakebetaling av lånet til Elverum Energi som er på 43 millioner kroner. Kjøpet av eiendommen og bygget i Kirkevegen er også avtalt.

– Forhandlingene har egentlig ikke vært vanskelige. Men det har vært svært mye arbeid og vi har tatt oss tid til å gjøre det grundig. Gevinsten av tidsbruken er at kompliserte temaer som for eksempel pensjonsforhold og ansattes trygghet er blitt godt ivaretatt i avtalen, sier Mørkved Rinnan.

Satsing på nett

Partene foreslår i avtalen at pengene Elverum Energi får for aksjene, skal brukes til å kjøpe seg inn i Eidsiva Energi gjennom en emisjon. Det vil gi en eierandel på omtrent en prosent, Eidsiva Energi er nylig priset til rundt 9,5 milliarder kroner. I fjor ville en slik eierandel gitt et utbytte på tre millioner kroner.

Ola Mørkved Rinnan sier at dersom avtalen godkjennes, vil Eidsiva Nett ha sin framtidige hovedbase i Elverum. Det vil si at nettsentralen for både Hedmark og Oppland blir liggende her.

– Nettsentralen blir utvidet. For eksempel vil utskifting av alle strømmålere og vesentlige utskiftninger at nettinvesteringer gjort på 1990-tallet skal administreres herfra, sier Eidsiva-direktør Ola Mørkved Rinnan.

Til formannskapet

Ordfører i Elverum, Erik Hanstad (H), sier han ikke er kjent med detaljene i avtalen som forhandlingsutvalgene har kommer fram til og ser fram til redegjørelsen som skal gis i førstkommende formannskapsmøte, onsdag 20. august.

– Jeg har fulgt forhandlingene fra sidelinja uten direkte å ha tatt del i dem. Det har ligget flere forutsetninger i bunnen for å gå for en avtale fra vår side. Fortsatt drift i Elverum, størrelsen på et framtidig utbytte i Eidsiva og de ansattes rettigheter og øvrige forhold, sier Erik Hanstad.

Er skeptisk

Elverum Aps Ingvar Midthun sier at både han og partiet i utgangspunktet er svært skeptisk til å endre eierstrukturen i Elverum Energi. Men han lukker ikke døra helt for en avtale.

– Jeg er ikke på noen måte overrasket over at forhandlingsutvalgene har funnet fram til en avtale, men jeg er veldig spent på innholdet i den. Særlig er garantier om framtidige arbeidsplasser avgjørende for oss, sier Elverum Aps Ingvar Midthun.

Tøft å leve i usikkerhet

De ansatte hos Elverum Energi AS er glade for at en avklaring nærmer seg.

– Det har vært laber stemning her en stund, sier Rune Grafsrønningen, tillitsvalgt i EL & IT Forbundet. Størstedelen av de ansatte i Elverum Energi-konsernet er organisert i hans forbund.

– Det går litt på uvitenhet om din egen framtid. Da blir det litt laber stemning.

– Har dere tillitsvalgte vært involvert og informert i prosessen?

– Vi har ikke vært involvert, men vi er informert i begrenset omfang. Ledelsen har jo hatt taushetsplikt om alt man har drevet med.

Onsdag ble det kalt inn til allmøte, og da ble de ansatte informert om utviklingen. Hvor store verdier det er snakk om, ble ikke opplyst.

– Det fikk vi ikke vite, men det har på en måte ikke noen betydning for oss, heller. Det er arbeidsplassene våre vi tenker på. Summene er vel mer interessant for eierne.

Grafsrønningen synes det er greit at prosessen har tatt et skritt videre. Hans Otto Blix, tillitsvalgt for medlemmene i NITO, er mer lunken:

– Jeg er egentlig uforstående til et salg, sier Blix.

– Så lenge eieren er her i Elverum, vet vi hva vi har å forholde oss til. Når eieren sitter et annet sted, vet man aldri hva de finner på. Det er bare å se på Sperre Støperi og Nycomed, det, sier han.