Slettås-hannen forsvant

I ULVESONA: Østlendingen fulgte Slettås-flokken tett gjennom artikkelserien «I ulvesona» for ett år siden.

I ULVESONA: Østlendingen fulgte Slettås-flokken tett gjennom artikkelserien «I ulvesona» for ett år siden. Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

Økokrim konsentrerer etterforskninga av de siktede Trysil-jegerne rundt den såkalte Slettås-hannen. Ulven ble sporløst borte en gang mellom mars 2012 og januar 2013. Ryktene om illegal jakt på dyra i Slettås-flokken har vært mange.

DEL

Ett av spørsmålene er sjølsagt om Slettås-hannen virkelig er forsvunnet og eventuelt når.

LES OGSÅ:

Og om den er skutt etter ulovlig jakt. Økokrim vil ikke si noe om hvilke beviser de sitter på og heller ikke hva de siktede jegerne har forklart.

Det som er sikkert er at jegerne fra Trysil er siktet for ett forhold og det gjelder Slettås-hannens forsvinning.

Tre ynglinger

Slettås-hannen er født i 2008 og kom opprinnelig fra det tidligere tilgrensende Osdalsreviret i Rendalen. Unge hannulver utvandrer og slår seg som oftest ned svært langt fra reviret der de er født. Unntaket er når foreldre dør. Og det skjedde i Slettås-hannens tilfelle.

Mora forsvant sporløst i 2009 og den unge hannulven slo seg altså ned i naboområdet.

Senhøstes 2009 hadde ei ung tispe kommet til Slettås-området fra Lövsjöreviret i Dalarna. Tispa, som er født i 2008, og hannen fra Osdalen ynglet tre ganger. I 2010, 2011 og 2012. Så forsvant hannen sporløst.

– Vi vet med sikkerhet at den var i live i mars 2012 og at den var forsvunnet fra flokken 2. februar 2013. Videre er det slik at ei tispe alene neppe kan ha klart å ta hånd om et så stort kull som kom i 2012. Derfor er det mest sannsynlig at Slettås-hannen forsvant i perioden mellom senhøsten 2012 til januar i 2013, sier rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark

Borte vekk

Lørdag 2. februar 2013 ble seks ulver i Slettåsflokken bedøvd ved hjelp av helikopter og fem av dem ble radiomerket nordøst i Våler kommune.

Det viste seg at alle de seks var av samme avkom og mellom 11 og 22 måneder gamle.

To av GPS-senderne sviktet med en gang, de tre andre sendte signaler som gjorde det mulig å følge ulvenes bevegelser. Østlendingen fulgte ulvene og rovdyrforskerne tett gjennom reportasjeserien «I ulvesona».

– Vi visste at det på det tidspunktet vi merket flokken var sju, kanskje åtte dyr. Først merket vi fire, alle var valper. Jeg ba da om å bedøve to til, slik at vi kunne sikre oss tispa eller lederhannen. Men da også de to siste også viste seg å være avkom, ble det klart at hannen var borte på det tidspunktet, sier Wabakken.

Slettås-flokken ble fulgt tett og ingen spor av hannen dukket opp. Heller ikke spor av noen ny hannulv.

Derfor antok forskerne at det ikke kom til å bli yngling i Slettås-flokken. Men i begynnelsen av mai i fjor kom overraskelsen; Slettås-tispa hadde paret seg med en av sønnene sine.

Forskerne har bare registrert ett liknende tilfelle i løpet av 35 år.

Tyder på jakt

«I ulvesona» hadde også illegal jakt som tema. Her ble det avslørt at av de 13 ulvene som hadde ynglet i Norge de siste tre åra, var åtte sporløst forsvunnet. Videre mener forskerne at rundt 100 ulv er blitt offer for ulovlig jakt i Skandinavia de siste 30 åra.

Forskningen har vist at bare seks prosent av voksen ynglende ulv dør en naturlig død, 94 prosent av dem dør altså som et resultat av menneskelig aktivitet.

– Vi vet at fire prosent av disse blir drept av enten bil eller tog. De resterende blir avlivet av mennesker ved lovlig felling eller illegal avliving. Enkelte hevder at når voksne, ynglende ulver forsvinner, har de vandret ut og slått seg ned et annet sted. På 30 år har vi ikke hatt ett eneste tilfelle der tisper har gjort det og vi vet at bare mindre enn fem prosent av hannene kan ha gjort det. Hadde de vandret ut ville vi funnet DNA-spor av dem andre steder, det har vi ikke gjort. Vi har et stort, unaturlig svinn. Ingen har gitt en bedre forklaring enn illegal jakt på det enorme tapet av voksen ulv, sa Petter Wabakken til Østlendingen.

Det er ikke funnet spor av Slettås-hannen verken i Norge eller Sverige etter at den forsvant engang i 2012.

LES OGSÅ:

Artikkeltags