Høysterett forkastet Kleiva/Dørum-anke

Kåre Kleiva og Eli Dørum sin ankesak i Høyesterett har blitt forkastet.

Kåre Kleiva og Eli Dørum sin ankesak i Høyesterett har blitt forkastet. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Høyesterett har forkastet Kåre Kleiva og Eli Dørum sin anke om erstatning for rovdyrtap. - Bøndene er satt sjakk-matt, mener Bondelaget.

DEL

- Dette resultatet betyr at det i praksis er umulig med husdyrhold innenfor ulvesonen - uansett hva politikerne har sagt. Bøndene er kort og godt satt sjakk-matt, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen, til bondelaget.no.

BAKGRUNN: Kåre Kleiva og Eli Dørum anker til Høyesterett

Det var etter et rovdyrtap i 2007 at de to bøndene tok ut stevning mot staten. Dette skjedde i 2010. Erstatning fra staten fikk de ikke, og det ble den gang henvist til forskriften som stiller krav om at den enkelte sauebonde må handle aktsomt og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av sau.

I februar 2011 kom likevel Sør-Østerdal tingrett fram til at Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak om avslag på erstatning var ugyldig.

Senere ble imidlertid Staten ved Miljøverndepartementet frifunnet i Eidsivating lagmannsrett.

- Ille for beitenæringa

Kåre Kleiva fra Elverum mener at Høyesteretts forkasting av anken er ille for beitenæringa i ulvesona.

Etter at anken forkastes er det dommen fra lagmannsretten som består. Der ble Eli og Kåre Kleiva dømt for ikke å ha handlet aktsomt og gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av sauer.

Kleiva og Dørum mistet 98 dyr i 2007 - 28 søyer og 70 lam.

- Finne politisk løsning

Parets advokat, Ulf Larsen hos Advokatfirmaet Lund & Co DA, er selvfølgelig skuffet over at anken ble forkastet.

- Jeg vet lite, selv etter å ha fått konklusjonen fra Høyesterett. Vi må avvente premissene før vi kan si noe mer, sier Larsen til Østlendingen.

Han vil heller ikke spekulere så mye i veien videre.

- Det blir lettere når vi får se premissene og jeg har håp om at de foreligger fredag. Nå er saken endelig avgjort i Høyesterett og vi må da se om det kan finnes en politisk løsning på dette.

- Er det aktuelt å dra saken inn for en internasjonal domstol?

- Det er for tidlig å si noe om, men jeg vil ikke avvise det, sier advokaten.

Artikkeltags