Hvordan utnytte utmarka i ulvesona?

KLAR: Senterpartiets Emilie Enger Mehl er klar for ulvedebatt.

KLAR: Senterpartiets Emilie Enger Mehl er klar for ulvedebatt.

Hvordan kan utmarka utnyttes med en voksende ulvebestand i ulvesona? Det ønsker Naturalliansen å få svar på gjennom et seminar og politisk debatt på Skogmuseet torsdag kveld.

DEL

Bakgrunnen er Landbruksdepartementets nylig framlagte handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Naturalliansen, bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus, spør hvordan planen kan følges opp i vår del av landet.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) kommer for å gi svar på regjeringens tanker, Barbara Zimmermann fra Høgskolen i Innlandet tar for seg ulvens betydning for elgbestanden, Trysil-ordfører Erik Sletten vil komme med erfaringer med Slettås-reviret mens NORSKOG-sjef Arne Rørå vil ta for seg de økonomiske konsekvensene med ulv.

Etter seminardelen er det duket for politisk debatt ledet av tidligere NRK-journalist Terje Svabø og med innledning av Bondelagets Erling Aas-Eng. I panelet vil, i tillegg til statssekretær Skogan, Aps Nils Christen Sandtrøen, Sps Emilie Enger Mehl, Frps Morten Ørsal Johansen og Miljøpartiet De Grønnes Arild Hemstad stille.

Artikkeltags