6,5 milliarder til Godspakke Innlandet: Hamar-Elverum-Kongsvinger skal elektrifiseres

GODSGLEDE: Fra venstre Ole Frode Mikkelsgård (V), Tor André Johnsen (Frp), Erik Lahnstein (Skogeierforbundet), Kristian Tonning Riise (H), Magne Rydland (KrF) og Håkon Bakken (Glommen Skog) jubler over penger til bedre jernbane Hamar-Elverum-Kongsvinger i NTP. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

GODSGLEDE: Fra venstre Ole Frode Mikkelsgård (V), Tor André Johnsen (Frp), Erik Lahnstein (Skogeierforbundet), Kristian Tonning Riise (H), Magne Rydland (KrF) og Håkon Bakken (Glommen Skog) jubler over penger til bedre jernbane Hamar-Elverum-Kongsvinger i NTP. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 3 år gammel

Det var stor jubel på Vestmo tømmerterminal i Elverum da Tor André Johnsen (Frp) presenterte nyheten om at jernbanestrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger skal elektrifiseres i kommende NTP-periode.

DEL

H/Frp-regjeringen er enig med støttepartiene Venstre og KrF om hovedlinjene i ny Nasjonal transportplan (NTP), som skal gjelde for perioden 2018–2029. De positive nyhetene fra NTP presenteres nå over hele landet, også i Elverum.

– Historisk, uttalte Frp-Johnsen og fikk støtte fra medspillerne Kristian Tonning Riise (H), Ole Frode Mikkelsgård (V) og Magne Rydland (KrF) da han på Vestmo tømmerterminal fortalte at det i ny NTP settes av 6,5 milliarder kroner til Godspakke Innlandet.

Sparer halvannen time hver veg

Det innebærer blant annet at jernbanestrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger skal elektrifiseres. Det skal bygges nye tilsvinger både i Elverum og i Kongsvinger, sånn at godstogene som kommer nedover Gudbrandsdalen kan kjøre strake vegen ut av landet uten at togene må snu i Elverum og Kongsvinger, som i dag, og uten at det må kjøres med diesellokomotiver mellom Hamar og Kongsvinger. Et godstog vil, når alt står klart, bruke 1,5 timer kortere tid fra Hamar til Kongsvinger enn i dag.

Videre skal det bygges nye krysningsspor både på Dovrebanen og på Rørosbanen (Løten er nevnt), og det skal etableres en ny tømmerterminal på Rudshøgda.

Johnsen kan foreløpig ikke si når elektrifiseringen begynner, eller når tilsvingene skal bygges, men det blir i løpet av perioden 2018 – 2029.

– Jeg regner med at tømmerterminalen på Rudshøgda kommer først, men det meste kommer nok i andre del av perioden. Det viktige nå er at vi synliggjør den store ambisjonen om å satse på godstransport, sier Johnsen.

– Hvorfor kommer det ikke penger til å elektrifisere Rørosbanen nordover fra Elverum?

– Vi har ikke penger til alt, og vi må prioritere, sier Johnsen, som gir uttrykk for at det vil komme mer til Hedmark i NTP når hele planen blir kjent. Han kunne ikke si noe onsdag om hvordan det ligger an med dobbeltsporutbyggingen gjennom Hamar og videre nordover til Lillehammer, eller om det kommer penger til tunnel gjennom Lonåsen på riksveg 3 i Tynset.

Åpner en helt ny korridor

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund sier denne godspakka er akkurat hva skognæringen trenger.

– Dette er en fantastisk nyhet som vil sikre skogindustrien i Innlandet og skape mange nye arbeidsplasser framover. Satsingen blir også viktig for andre landsdeler, som trenger en ny transportkorridor ut av landet. Tenk på hva dette vil bety for Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Dette er ikke bare viktig for tømmertransporten, for dette kan også bli en helt ny transportkorridor for fiskeeksporten til kontinentet. Dette åpner rett og slett helt nye dimensjoner for godstransporten, mener Lahnstein.

Markedssjef Håkon Bakken i Glommen Skog er også svært godt fornøyd med satsingen.

– En kostnadseffektiv logistikk er betyr svært mye for oss som selger tømmer. Det virker som en bra pakke. Nå gjenstår det å se den reelle gjennomføringen. Vi kunne også tenkt oss elektrifisering av Rørosbanen nordover fra Elverum, men det får vi jobbe videre for og håpe det kommer i neste omgang. De planlagte tilsvingene i Elverum og Kongsvinger er viktige, fastslår Bakken.

– En transportkorridor som dette gir skognæringen og industrien ellers i Innlandet enorme vekstmuligheter, mener Kristian Tonning Riise (H).

Nye muligheter for persontrafikken?

Ole Frode Mikkelsgård (V) og Magne Rydland (KrF) sier denne satsingen vil bety mye for det grønne skiftet. De håper også at den enorme godssatsingen vil bane veg for bedre et bedre togtilbud i persontrafikken. I det ligger et håp om at det igjen kan bli persontog på Solørbanen. Elektrifiseringen Hamar-Elverum kan åpne helt nye muligheter for persontrafikken mellom de to byene.

Artikkeltags