Karin Andersen har selv vært i kontakt med Jan Aker og hans nærmeste. Hun kjenner derfor saken godt. Likevel trenger hun dokumentasjon rundt påstandene i saken, før hun kan gå videre med den formelt.
– Det er to ting i denne saken. Hvilke rettigheter han har fra Sverige, samt hvilke rettigheter han eventuelt vil få etter den kommende reguleringen av folketrygdsystemet. Man kan være medlem av folketrygden i Norge og betale inn medlemskontingent selv, dersom du jobber i utlandet. Det er det imidlertid ingen som vet, forklarer Andersen.
Selv om man ikke nødvendigvis fanges opp av norske regler, har man likevel krav på hjelp fra norske myndigheter i en slik sak?
– Det har man, og det er Nav som skal gi den hjelpen, gjennom Nav utland, forklarer Andersen.

Lang tid

Stortingsrepresentant Andersen er ikke fornøyd med at det tar så lang tid å få behandlet en sak i det norske Nav-systemet.
– Det er helt uakseptabelt. Etableringen av Nav er den største reformen som er gjennomført i Norge. Likevel skal det ikke ta så lang tid. Det hører ingen steder hjemme, sier hun.
Er det mange som er i Akers situasjon?
– Jeg har ikke tallene foran meg nå, men jeg er ofte i kontakt med folk som er i liknende situasjoner. Det er flere enn vi liker å tro, sier Andersen.

Mangelfullt regelverk

Andersen erkjenner at regelverket i Norge kan være mangelfullt. – Det er ikke heldekkende, slik det er i dag. Systemet er lagt opp slik at det ikke bare skal være å komme hjem, hvis du har behov for norske goder. Du skal ha gjort deg fortjent til det, gjennom det berømmelige spleiselaget. Regelverket skal fungere for folk, samtidig som det skal hindre misbruk, sier hun.