Jan Aker kommer fra Søre Osen. Han har vokst opp og arbeidet store deler av sitt voksne liv i Sverige. I 1997 flyttet han fra Örebro og tilbake til Trysil, etter å ha arvet Håsetra i Søre Trysil.

Kasteball

Etter kort tids jobb i Norge, ble han sjukemeldt etter at han falt og skadet armen. Han var til røntgenbehandling i Trysil, men til tross for at armen ble svart fra skuldra og ned, ble det ikke konstatert brudd i armen. I september 1998 falt han og skled på noe oljesøl på jobb. Nok en gang var han til røntgen, uten at brudd i armen ble påvist.
– Da jeg falt knaste det i armen som om den hadde brukket, sier Jan Aker til Østlendingen.
Ni år senere venter Aker fremdeles på avklaring i saken. Han har fått gjentatte avslag på uføretrygd både fra svenske og norske myndigheter.
– Aker faller mellom to stoler, fordi han har jobbet i både Sverige og Norge. Slik jeg ser det har både leger og trygdekontor sviktet Aker gjennom hele prosessen, hevder venn og støttespiller gjennom alle år, Arild Johannesen.

Avviser språkproblemer

Til tross for at Aker snakker flytende svensk og veldig lite norsk, har han vært norsk statsborger hele livet.
Kan språket til Aker ha skapt et feilaktig bilde av statsborgerskap og at dette har ledet fram til at han ikke har fått hjelp?
Nei. Han er blitt en kasteball i systemet, som ingen vil ta ansvar for, sier Johannesen.
Han mener at ingen har vist Akers sak oppmerksomhet.
– Blant annet har saken hans ligget i tre og et halvt år hos Nav Trysil, uten at noe har skjedd. Torsdag tok jeg nok en gang kontakt for å forhøre meg om saken. Da fikk jeg beskjed om at noe skjedde, uten at det ble gitt klare svar på hva, hevder Johannesen.
Han mener at Nav har misligholdt sitt informasjons- og rettledningsansvar overfor Aker.
– Han skulle hatt langt mer og bedre hjelp i denne saken. Ingen har fulgt ham opp. I dag er han avhengig av konstant hjelp fra familie og venner for å overleve, forklarer Johannessen.