Helt siden han ble valgt til leder av Vinjeveien Vel i 2004, har Ole Petter Øvre fra Elverum sett fram til denne dagen, da han virkelig har noe å presentere for hytteeierne langs Vinjevegen og i Tryvang-området i Stor-Elvdal.

Løypemaskin

Vinjeveien Vel har fått til et godt samarbeid med Stor-Elvdal Skiklubb, noe som har resultert i at skiklubben sporlegger flere rundløypealternativer i Tryvang-området.
I tillegg kjøres det enda flere løypetraseer med snøscooter og en «Reodor Felgen-oppfinnelse».
- Det er rett og slett ei tung gummivalse som en kompis i Elverum har laget, og som vi låner. Han skal for øvrig lage en for oss som er litt smalere, sier Ole Petter Øvre.
Han bedyrer at skiløypene blir knallharde og flotte å gå i når denne innretningen brukes, dessuten blir løypa bredere.
Kjell Anders Enoksen og Torbjørn Mellemstad er det som «valser» skiløypene i området.
- Akkurat nå i disse dager driver disse gutta og klopper opp bløthol og bygger bruer i løypetraseene. De benytter gamle telefonstolper som fundamenter, og snekrer broer oppå, sier Øvre - som avslører at Vel'et bruker over 20.000 kroner bare på dette tiltaket.

Egen hjemmeside

Vinjeveien Vel lanserer denne uka sin nye hjemmeside, med god hjelp fra handelsstanden på Koppang.
- Det er bare å ta av seg hatten for den positive velviljen vi har blitt møtt med fra næringslivet i Stor-Elvdal, fastslår Øvre.
Det er et lokalt datafirma som har utviklet hjemmesiden, og Øvre håper og tror at dette skal bli et dynamisk forum som blir brukt av medlemmer og andre som ønsker informasjon om Tryvang og Vinjeveien Vel.
- Nå har vi sendt ut 500 brev. Jeg håper at det blir atskillig mindre brevskriving når denne hjemmesida er oppe og går slik den er tenkt, sier Øvre, som legger til at adressen er www.vinjeveien.com.
Andre lag og foreninger i Stor-Elvdal er også aktive medspillere på hjemmesiden.

Tredoblet medlemsmasse

Da Ole Petter Øvre tok over som leder, var det ikke noe skikkelig register over alle hytteeierne som soknet til Vinjeveien.
- Vinjeveien Vel hadde på dette tidspunktet om lag 150 medlemmer, men vi visste at potensialet var langt større, sier Øvre.
I fjor fikk de lister fra Stor-Elvdal kommune, og det viste seg at disse heller ikke var komplette, men Vel'et maktet å doble medlemsmassen sin til 300 likevel.
- I år går det ut brev med giro til 500 stykker, og jeg har god tro på at mesteparten av disse velger å betale medlemskontingenten på 150 kroner, sier Øvre.
I tillegg er det en løypekontingent på 250 kroner, men den er frivillig om man vil betale eller ikke.
- Jeg tror at hytteeierne nå ser at de får noe tilbake for pengene sine, noe som de setter pris på og som ikke kunne blitt gjort uten et økonomisk fundament, sier Øvre.

Mer i vente

Nå i vinterferien er det planlagt kanefart, og hesteeiere i Rendalen har lovet å stille opp for dette.
I fjor laget Vinjeveien Vel en akebakke som er 60-70 meter lang. Den ble populær også for de med snowboard.
- I år tar vi akinga et steg lengre, og vil bruke raftingflåter å ake på i forbindelse med Raudfjell-løpet i påsken, sier Øvre.
Han mener også at det kan gjøres mer ut av løypene og turstiene i området.
- Vi har sett oss ut et par områder som vi kommer til å anlegge med rasteplass, gapahuk og bålplass, sier Øvre som mener dette er viktig for trivselen på tur.
Til slutt i denne omgangen, er det postkassene og oppslagstavla ved Saubua som kommer til å få seg en etterlengtet oppgradering når bakken blir frostfri.