FrPs stortingspolitiker Per Roar Bredvold fra Hedmark lurte i januar i år, under en spørretime i Stortinget, på om elggevirprosjektet var en aprilspøk. Derfor hadde Statens vegvesen nettopp valgt 1. april for avduking av de sju første gevirene langs riksvegen.

- Den som ler sist, ler best, sier prosjektleder hos Statens vegvesen Marianne Mittet Solbraa med et smil.

Blodig alvor

For kunstgevirene var ingen spøk. Nå er de første sju gevirene synlig for trafikanter gjennom Østerdalen, og gjennom våren og sommeren vil stadig nye gevir dukke opp.

- Dette er blodig alvor, og vi tror at de fargerike elggevirene langs rv 3 kan bidra til å redusere antall ulykker, sa Kjell Seim, sjef for Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen i sin “avdukningstale”. 

For å markere åpningen av gevir-prosjektet møtte blant annet Hedmark fylkeskommune, ordfører og flere representanter fra Statens vegvesen.

- Vi har en nullvisjon for antall drepte på vegene våre. Det er klart at vi ønsker oss bredere veger også, men dette er en genial idé, som i tillegg kan bidra til trafikksikkerhet. Hva passer da bedre enn elggevir i Østerdalen. Det har dobbel betydning, et varsko for elg, i tillegg til å øke oppmerksomheten i et monotont landskap, sier Seim.

Han fortalte om lignende prosjekt i verdens lengste bilveitunell, Lærdalstunellen på 2.5 mil, hvor vegvesenet valgte å lage tre fjellrom, for nettopp å bryte opp i monotonien i tunellen. Statistikken viser at 10 til 20 prosent av ulykkene skyldes manglende oppmerksomhet, eller at folk sovner bak rattet.

- Det er det samme prinsippet i dette prosjektet, vi kaller det landskaping, sier Seim.
Skapt diskusjon

Debatt

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Aud Riseng sa at prosjektet ikke har vært ubestridt.
- Prosjektet har skapt debatt, og det er bra. Trafikksikkerhetsarbeid er også under utvikling, og en debatt er nyttig. Dette er et forskningsprosjekt, sa Riseng.

Hun påpekte at samarbeid mellom ulike instanser har lagt et godt grunnlag for å få gjennomført prosjektet. Ordfører i Stor-Elvdal, Sigmund Vestad, var en av gjestene ved geviråpningen langs rv. 3. Han er svært fornøyd med å få kunst langs vegen gjennom kommunen sin.

- Gevir er jo et symbolvalg som hører hjemme her. Det vil forundre meg om ikke folk vil merke seg dette, og jeg tror det kan være positivt for både trafikksikkerhet og næringsliv. All pr, er god pr, sier ordføreren med et lurt smil.

Han sier at elggevirene kan være med å bli en merkevare for Østerdalen.

- Vi har jo så mye elg her, at vi burde egentlig hatt navnet Stor-Elg-dalen, sier han.
Flere av bilistene som kjørte forbi under geviråpningen i går tutet, og det kom til og med en tommel i været ut av et bilvindu. Reaksjoner fra trafikanter skal Statens vegvesen få gjennom en spørreundersøkelse til høsten.

- Gratulerer til Østerdalen og trafikanter. Vi håper på å se resultatet ved at ulykkesstatistikken i Østerdalen går ned, sa Seim avslutningsvis i sin tale i går.