På helgas årsmøte i Hedmark Frp fremmer ungdomspartiet et resolusjonsforslag der det blant annet heter at det ikke er statens oppgave å sørge for at innbyggerne ikke legger på seg og pådrar seg farlige overvektsykdommer.

Man skal ha respekt for skattebetalernes penger, og derfor skal det aldri være gratis å gjennomføre en slankeoperasjon, siden sykdommen må sies så være selvforskyldt. Hver enkelt innbygger har ansvaret for sitt eget liv og kropp, og da skal det koste noe å gjennomføre slike inngrep, står det i resolusjonsforslaget, som skal behandles på årsmøtet søndag.

Kari Helene Bekkelund fra Trysil er leder i Hedmark FpU.

- Fedme er i stor grad selvforskyldt. Folk må ta ansvar for egen helse. For eksempel er det ikke riktig hvis jeg som hardtarbeidende skattebetaler skal belastes hvis naboen velger å leve usunt ved å stappe i seg mengder med frossenpizza. Sånn det er nå, er det for lett å få slankeoperasjon på statens regning. Det bør det gjøres noe med, sier Bekkelund, som heller ser for seg en ordning med helseforsikringer. Hun sier at enkelte sykdommer som gjør at folk legger på seg, som stoffskiftesykdommer, kan gi unntak fra egenbetalingen Hedmark FpU vil innføre.

SISTE: Redaksjonskomiteen i Hedmark Frp anbefaler resolusjonsforslaget i omskrevet form, og mener at det skal oversendes partiets stortingsgruppe. I det endrede forslaget står det blant annet: "Staten bør ikke ta utgiften med omfattende fedmeoperasjoner da dette ikke uten videre er samfunnsøkonomisk lønnsomt på grunn av komplikasjonene og kan anses som selvforskyldt."