Fiskekonkurransen er godt i gang, og som vanlig kappes ivrige fiskere om å hale den største fisken opp av vannet.

For å melde fangsten inn i konkurransen har det vært vanlig prosedyre å levere den inn til en av distriktets Sport1-butikker, eventuelt til en av de fire veiestasjonene. Slik vil det fortsatt være, men nå legges det til en ekstra og viktig mulighet.'

SE RESULTATER HER!

– Deltakerne kan nå veie fisken selv, slik at fisken kan slippes ut igjen. Dette forutsetter at fangsten fotodokumenteres med vekt og lengde.

Denne dokumentasjonen leveres til en av Sport1-butikkene eller veiestasjonene, eventuelt kan den sendes på e-post til fisk@ostlendingen.no, sier Kjetil Grambo i Østlendingen.

I løpet av de siste årene har det blitt en del endringer på fiskeregler i fylket.

I tillegg til minstemål har det mange steder også blitt innført maksimalmål og kvotereguleringer.
Østlendingen har hatt dialog med grunneiere og rettighetshavere om regelendringen.

– Vi imøtegår dette, og sørger med regeltillegget for at ingen fiskere ekskluderes fra konkurransen. Har man for eksempel tatt sin kvote i et område, kan man fortsette å fiske etter storfangsten for å sende inn til konkurransen, sier Grambo.