Grønt lys for å beholde kirketaket

BEFARING: Representanter for Riksantikvaren, bygningsekspertise og kirken på befaring i Elverum kirke i går. Fra venstre: byggteknisk konsulent Vidar Mostulien fra Sivilingeniør Knut Jahr AS, dugnadsleder Tore Lund, kirkeverge Jon Veflingstad, organistene Nils Tore Enget og Trond Våge, førstekonsulent Bård Langvandslien fra Riksantikvaren og Leiv Langeteig fra entreprenøren Martin M. Bakken AS. Foto: Knut Fjeld

BEFARING: Representanter for Riksantikvaren, bygningsekspertise og kirken på befaring i Elverum kirke i går. Fra venstre: byggteknisk konsulent Vidar Mostulien fra Sivilingeniør Knut Jahr AS, dugnadsleder Tore Lund, kirkeverge Jon Veflingstad, organistene Nils Tore Enget og Trond Våge, førstekonsulent Bård Langvandslien fra Riksantikvaren og Leiv Langeteig fra entreprenøren Martin M. Bakken AS. Foto: Knut Fjeld

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Riksantikvaren gir grønt lys for å beholde «stjernetaket» i Elverum kirke som det er. Samtidig bes det om en plan for utbedring av de bygningstekniske skadene i kirken.

DEL

- På bakgrunn av at det vil bli et svært tidkrevende og omfattende arbeid å demontere det innvendige taket i kirken, rense og restaurere og så legge det opprinnelige malte rutemønsteret med stjerner slik det lå, vil vi ikke tilrå en slik løsning, sier førstekonsulent Bård Langvandslien hos Riksantikvaren etter befaring i Elverum kirke i går.
Han viser til at himlingen som trolig er den originale fra 1738, kan tas ned og restaureres ved en senere anledning, dersom det er ønske om det og økonomi til å gjøre jobben.

Unikt i Norge

Kirkeverge Jon Veflingstad er svært godt fornøyd med en slik løsning. Han viser til at «puslespillet» ville blitt en svært møysommelig prosess. Det måtte også ha skjedd i en hall av betydelig størrelse.
- Vi ville også ha hatt et problem etter som en femtedel av taket er inne i koret, der vi ikke har planlagt å heve himlingen, sier han.
Samtidig er det klarlagt at «stjernehimmelen» i Elverum kirke er ganske unik i norske kirkebygg, og også slik sett kan det beklages at den ikke ble tatt vare på da kirken ble ombygd i 1878.
Da taket ble hevet, ble de dekorerte plankene satt opp hulter til bulter, og siden dekket med et lerret. Mye tyder på at dette lerretet har skadet den originale malingen.
Noe av effekten er likevel i behold, samtidig som bjelkemønsteret fra 1878 nå er avdekket.

Vil ha et forslag på bordet

Langvandslien så også på de betydelige skadene på selve kirkebygget som er avdekket i forbindelse med demonteringen av orgelet og undertaket fra 1936.
- Det handler om setninger, utbulinger av vegger, noe råte på loftet og ikke helt heldige takkonstruksjoner. Vi ber nå om en beskrivelse av skadene og et forslag til løsning, så må vi komme tilbake med en vurdering om hva vi kan akseptere.
Langvandslien så også på endeveggen i hovedskipet der orgelet har stått. Det nye orgelet skal plasseres på gulvet, og det blir derfor trolig laftet inn et nytt parti i veggen.

Stabilt inneklima

I forbindelse med ombyggingen er det vurdert overgang fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget. Prislappen er antydet til 500.000 kroner, mens utskifting av de 20 år gamle benkevarmerne vil komme på 200.000.
Argumentet for fjernvarme er en betydelig reduksjon av brannfaren, dessuten at elektrisk varme gir tørr luft.
- Vi går ikke inn i dette spørsmålet på annen måte enn at vi tilrår løsninger som gir stabilt inneklima med jevn fuktighet. Dette av hensyn til skader på maling, treskulpturer, altertavle og annen innredning, sier førstekonsulent Bård Langvandslien.

Artikkeltags