Det kom fram under styremøtet i Sykehuset Innlandet på Otta onsdag.

Del på Facebook

Les også: Ber Økokrim se på kodejukset ved Sykehuset Innlandet, Vil straffe sjukehusjuks

Etter at den såkalte «kodesaken» ved sjukehuset på Lillehammer kom for dagen i fjor høst, ble det igangsatt betydelige undersøkelser for å avdekke mulig feilkoding av såkalte multitraumer.

Årsaken var at divisjonsdirektør Randi Mølmen sto og skrøt av så mange slike behandlinger ved sitt sykehus, og det viste seg at tallene var gale. Det var systematisk feilkoding, og det var en avdelingssjef som sto bak de bevisste handlingene.

– 4,5 millioner

Administrerende direktør Morten Lang-Ree orienterte om saken og han viste til ei arbeidsgruppe som nå er i sving.

– I utgangspunktet var det undersøkelser av feilkoding i perioden 2007 til 2009. Dette beløper seg til 2,4 millioner kroner. Vi har også valgt å ta med perioden fra 2003, som SI ble etablert, og fram til 2007. I den perioden viser det seg at det er feilkodet for rundt 1,7 millioner. I tillegg kommer det feilkoding i 2010. Til sammen er dette 4,5 millioner kroner. I tillegg kommer det en mindre sum for behandling av utenlandske pasienter, men dette er et krevende arbeid å kartlegge, sa Morten Lang-Ree.

Han understreket at Sykehuset Innlandet er innstilt på å tilbakebetale disse pengene, og at det skal skje fra overskuddet til Lillehammer sjukehus fra 2010. Det betyr at det tas fra investeringsbudsjettet.

– Langt større omfang

Styremedlem Ove Talsnes nøyde seg ikke med tallene fra administrerende direktør.

– Jeg har innspill fra folk som jobber med tall. Hvor mye penger er forsøkt svindlet? Vi må helt tilbake til 2001, og vi må ta ta med 800.000 kroner som ble omkodet i 2010. Da er vi oppe i 7–8 millioner kroner, sa Talsnes. Han konstaterte at det er uro i organisasjonen på grunn av disse hendelsene.

Morten Lang-Ree tilbakeviste ikke tallene fra Talsnes. Lang-Ree viste til at styret har gitt administrasjonen i oppdrag å undersøke perioden 2003 til 2007.

Flere styremedlemmer manet til å samle organisasjonen slik at de fikk lagt den traumatiske saken bak seg. Flere pekte også på at Lillehammer har kunnet jobbe under andre økonomiske vilkår enn de andre avdelingene, nettopp på grunn av penger de ikke skulle hatt.

Bak lukkede dører orienterte Lang-Ree om noen personalmessige sider i kjølvannet av «kodesaken». Trolig er det siste ordet ikke sagt i denne saken.