Gå til sidens hovedinnhold

– Handler om innstilling

7 av 10 sjukmeldte har godt av å være på jobb, sier Nav-direktør:

Artikkelen er over 6 år gammel

Forskning viser at sjukmeldte med lettere psykiske plager og muskel- og skjelettlidelser har godt av å være i det sosiale nettverket som er på jobben.

I det siste kvartalet i 2014 skyldtes 25 prosent av det legemeldte sjukefraværet i Hedmark psykiske plager og uspesifiserte sjukdomstilstander.

I tillegg relateres cirka 45 prosent av sjukefraværet til muskel- og skjelettlidelser.

Det utgjør rundt 70 prosent av fraværstilfellene her i fylket.

– De aller fleste innenfor disse diagnosene vil ha godt av å være helt eller delvis på jobb, sier fylkesdirektør Bjørn Lien. Han ønsker å få en debatt om hedmarkingenes innstilling til å være sjukmeldt fra jobben.

– Jeg understreker at det er individuelle forskjeller. Og at det avhenger av at arbeidsgiver legger til rette for den sjukmeldte. Både arbeidsgiver og arbeidstaker må møte som partnere der målet er å få den sjukmeldte tilbake i så mye jobb som mulig. Kanskje går det an å være 50 prosent i jobb, kanskje 60 prosent. Det er bedre å være på jobb der man har trygge, sosiale rammer, gode kollegaer å snakke med, framfor å gå hjemme, der tankene ikke får noen korrigerende alternativ, og det meste kan bli mørkt og negativt, sier Bjørn Lien.

– Tenke i nye baner

Onsdag og torsdag holder Nav Hedmark fagseminar for sine medarbeidere, og et kurs i trygdemedisin for fastleger. Der vil flere av temaene fra foredragsholderne understreke Liens budskap.

Blant flere skal forsker og psykolog Camilla Løvvik ved Uni Helse Bergen snakke om hva som motiverer til arbeid ved vanlige psykiske plager.

Løvvik skriver doktoravhandling om temaet, og har funnet at de aller fleste som er borte fra jobben på grunn av lettere psykiske plager ikke får det bedre av å være hjemme. Snarere tvert imot.

– I stedet for sjukemelding bør man få hjelp med tilrettelegging på jobben og til å tenke i nye baner. Særlig om at det er både viktig og sunt å være i jobb, sier Løvvik.

– Livet er usikkert

Ingvard Wilhelmsen er spesialist i psykiatri og indremedisin. Han har skrevet flere bøker, blant annet om hypokondri.

– Jeg skal snakke om at man ikke kan få kontroll over liv og helse, livet er et usikkert prosjekt, og at man må akseptere livets usikkerhet, sier Wilhelmsen.

Hans foredrag heter Sjef i eget liv, om holdninger, valg og myndiggjøring i forhold til egne valg.

Kommentarer til denne saken