Fem har takket ja til stilling som sykepleier i Tynset kommune