Gå til sidens hovedinnhold

Her er kuttlista:

Artikkelen er over 6 år gammel

Skolesektoren:

Legge ned Kirkeby fra januar 2016.
Legge ned Sørskogbygda når Ydalir er bygd i 2018.
Si opp avtale med MOT, besøksavtale på Skogmuseet og mer. Rikskonsertene.

Barnehage:

Legge ned Kirkeby barnehage.
Øke antall barn til 6,5 pr. årsverk.
Lavere driftstilskudd til private barnehager.

Familie og helse:

Overføre drift av Spangenhuset til Møteplassen.
Avvikle Frisklivssentralen.
Redusere tilbudet Annekset.
Nedbemanne Helsestasjonen.

Nav:

Redusere barnetillegget fra og med barn nummer 6. på 500 kroner. Kommer i tillegg til reduksjon i barnetillegget fra barn nr. 4 på 1.000 kroner.
Redusere satsen for stønad til livsopphold tilbake til 2013-nivå.

Teknikk og miljø:

Øke eiendomsskatten etter kontortaksering på 20 prosent.
Øke eiendomsskatten ved å senke bunnfradraget.
Innføre parkeringsavgift.

Kultur:

Avvikle vennskaps- og internasjonalt arbeid.
Kutte tilskudd Møteplassen.
Kutte tilskudd lag og foreninger.
Fjerne tilskudd til samfunnshus og grendehus.
Konkurranseutsette deler av transporttjenesten.
Fjerne utgiftsdekning støttekontakter.
Legge ned en av boligene for mindreårige asylsøkere.
Fjerne rabattordning for unge leie av Elverumshallen.
Redusere ett årsverk biblioteket, redusere åpningstida.
Avvikle Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb.
Avvikle arbeidstrening ungdom.
Avvikle idrettspedagog.
Avvikle utekontakten.
Avvikle oppfølgende team.

Stabs- og fellesfunksjoner:

Avvikle medarbeiderdagen.
Redusere intern postrute.
Digitalisere saksprosesser.
Kutte ut 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede 25 prosent kommunal andel.
La stillinger stå ubesatt ved permisjon.
Kutte felles kurs og opplæring.
Avslutte seniortiltak for ansatte.

Investeringer som kan vente:
Disse investeringene mener rådmannen det kan være mulig å stanse eller utsette:

Rehabilitering Lillemoen.
Rehabilitering Hanstad.
Investering i gatebelysning.
Investering i bruer og kommunale veger.
Nyanlegg parker.
Biler og driftsmaskiner.

Kommentarer til denne saken