(Glåmdalen)

Utberedelsen av skjeggkre har eksplodert de siste årene, og skadeinsektet finnes nå over hele landet. En bolig som er rammet kan ha mange tusen skjeggkre.

Det er flere årsaker til at skjeggkre sprer seg så raskt i Norge.

– Tørre og varme boliger, med god isolasjon og varmekabler, er rene rugekasser for skjeggkre. De er nærmest altetende, så det er nok av næring å finne for dem i moderne boliger, sier fagsjef Johan Mattsson i rådgivningsselskapet Mycoteam til oppdragsfinansierte NewsWire.

Skjeggkre kommer inn i huset blant annet med pakker i posten, med varer som vi tar med oss hjem, i kofferten fra en reise, eller de kryper inn fra naboens leilighet.

– I en bolig med skjeggkre er det sjelden vi finner bare noen få, ofte er det snakk om mange tusen, sier Mattsson.

Eksplosiv utvikling

Preben Ottesen, avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet, bekrefter den voldsomme økningen.

– I 2013 fikk vi ingen meldinger om skjeggkre i norske hus. I fjor ble det rapportert om 30 til 50 bekjempelser i måneden. Det er de store skadedyrfirmaene som rapporterer til oss, mens de små selskapene ikke alltid gjør det. Derfor vil det alltid være mørketall, sier Ottesen.

Skjeggkre ble første gang oppdaget i Norge i 2013. Da fant man et par eksemplarer i Oslo-området. I dag er arten registrert over hele Norge.

– Selv om det nok fantes noen skjeggkre i norske hus for en del år tilbake, har det vært en eksplosjon i antallet de siste to-tre årene. Det er ingen hyggelig utvikling, og vi vil forske mer på dette, sier Preben Ottesen.

Nå har kommunen beregnet hvor lang tid det tar politiet å rykke ut

Gjør skade

Mange kjenner fra før til sølvkre, som trives best på badet og andre fuktige steder.

– Skjeggkre er i slekt med sølvkre, men bruker gjerne hele bygningsstrukturen i huset. Man får fort følelsen av at de kravler og kryper overalt. De liker seg spesielt godt der hvor det er mørkt, som under lister, i vegger og gulv, og i kott eller skap, sier Johan Mattsson i Mycoteam.

Velkommen til fremtiden

Selv om skjeggkre spiser det meste, er det cellulose, som finnes i bøker og annet papir, som er hovednæringskilden. I Sverige er det rapportert om skader i museer og arkiver som skyldes at skjeggkre spiser bøker og dokumenter, sier han.

Skjeggkre kan bli opptil to centimeter lange. I tillegg kommer antennene og haletrådene, som er like lange som kroppen. Hunnen bruker et par år på å bli kjønnsmoden, men kan så legge 20 til 30 egg i året, rundt 150 egg i løpet av livet som er opp mot syv år.

Kan ta mange

Ekspertene mener det er et tidsspørsmål før vi må venne oss til å leve med skjeggkre i huset. Likevel er det mulig å redusere antallet.

– For å tynne ut bestanden, må man være utholdende. Man må kartlegge hvor de fleste kreene befinner seg. Er det et bestemt område i bygningen de holder til i, kan man intensivere tiltakene i dette området for å fjerne så mange som mulig.

Målsetningen er at man i alle fall skal bli kvitt så mange at er det er levelig, i beste fall at de blir helt borte.

– I tillegg må man iverksette tiltak for å unngå at det oppstår nye, store bestander av skjeggkre i bygningen, sier Johan Mattsson.

Mycoteam har laget en informasjonsside om skjeggkre på nettet hvor også utbredelsen i Norge registreres. Sjekk skjeggkre.no for mer informasjon om insektet og hva du kan gjøre for å forebygge eller bekjempe skadedyret.

– Skjeggkre tåler lange perioder uten mat, og de overlever i tørre omgivelser. Den kan bli opptil to centimeter lang. I tillegg kommer de lange antennene og haletrådene som er like lange som kroppen. Insektet har en levetid på rundt syv år, sier Karlsen.

Psykisk terror

Skjeggkre medfører ikke noen direkte helsefare, men for mange oppleves det som psykisk terror når det kravler og kryper rundt i huset.

Man kan ta noen forholdsregler for å beskytte seg mot å få skjeggkre i huset.

For eksempel bør alle klær som har vært med på reise kjøres rett i vaskemaskinen. Pakker, brev og møbler som kommer i posten eller leveres på døren, bør sjekkes slik at man oppdager eventuelle insekter.

Men det er ikke lett å gardere seg helt mot at småkrypene kan komme inn i boligen.

De fullvoksne innsektene er enkle å legge merke til, men de unge individene, som er mye mindre, er det vanskelig å få øye på.

Forskerne antar at skjeggkreliknende insekter har krøpet rundt på Jorden siden lenge før dinosaurenes tid. Det vil si at insekttypen kan være over 350 millioner år gammel, og er dermed godt tilpasset for overlevelse i ulike miljøer.