Rinnan var invitert for å orientere politikerne om Eidsivas planer i Elverum på kommunestyret, torsdag.

Han snakket om endringer i verdens energimarked, om utbygging av vindkraft, og altså om bruken av den gamle E-verksbygningen som ble bygget av Elverum Sparebank i 1876, og var Elverums første bankbygg. E-verket overtok huset da nytt bankbygg kom i 1912.

– Det flotte bygget må være med i bruk. Kom med gode ideer til hva det kan brukes til, sa Eidsiva-sjef Rinnan.

Flere ansatte

Eidsiva ruster opp nettsentralen Elverum, og regner med å måtte ansette flere etter som alle husstander innen 2018 skal ha installert timesmålere.

– Vi beholder Flisa og Åmot, men elverumsinger som jobber der får Heradsbygd som arbeidssted. Ellers kan det bli aktuelt å flytte administrasjonen av vannkraftdriften til Leiret fordi det begynner å bli trangt i Heradsbygd, fortsatte Rinnan.

Lave priser

Han regnet med at kraftprisene vil holde seg lave ennå noen år på grunn av kraftoverskuddet.

– Når kjernekraften fases ut, blir det behov for mer fornybar energi. Foreløpig sitter vi på gjerdet og venter på å bygge ut de tre vindkraftanleggene vi har konsesjon på: Kvitvola, Raskiftet og Kjølberget. De tre er av de beste anleggene i Norge. Her er gode vindforhold med veger og kraftledninger rett forbi, sa Mørkved Rinnan.

Han fortalte også om Eidsivas satsing på bredbånd og fiberkabel som er blitt like nødvendig som innlagt vann i moderne boliger. Og om datterselskapet vekst som jobber med innovasjon og utvikling.

– Vi engasjerer oss for å få elektrifisert Solør- og Rørosbanen i stedet for å bygge ut Dovrebanen til gods, sa Ola Mørkved Rinnan.