Selv om forslaget kan virke spøkefullt, er det seriøst ment.

Santa Kristina og Æra er to skinker i verdensklasse de som jobber på Nortura Tynset er stolte over å bruke opptil to år på å lage. Det synes fabrikksjef Geir Inge Høistad at de har god grunn til å være.

– Spesielt i lys av eksosskinkedebatten som har rast. I dag transporteres det slaktet gris fra Spania gjennom hele Europa og over grensen til Norge, før den fraktes tilbake til Spania for skinkebehandling og sendes tilbake til Norge for salg. Det blir det eksosskinke av, sier han.

Høistad mener at norske tollregler blir grovt utnyttet av utenlandske produsenter som denger løs på klimaet, kun for å maksimere sin egen profitt.

– Når vi vet at vi i Norge spiser omtrent 450 tonn skinke hvert år blir klimaregnestykket veldig stygt. Ingen kan være bekjent av at denne virksomheten fortsetter, sier han.

Stuntet med Tynset som skinkehovedstad ble forberedt på et allmøte på Nortura Tynset i dag.

Etterpå toget de ansatte i samlet flokk gjennom tynsetbyen med oppskåret skinke og hele skinker til rådhuset. Her fikk ordfører Bersvend Salbu smake på Santa Kristina og Æra-skinke, noe som øyensynlig falt i god smak.

– Dette synes jeg var et veldig artig initiativ. Vi har tidligere snakket om hvordan vi kan løfte enda mer opp at noen av de beste skinkene som finnes på verdensbasis blir laget på Tynset, sier Salbu.

Han legger til at Nortura har vært en viktig arbeidsplass på Tynset i mange tiår, og at en med tanke på klimaregnskapet er nødt til å se på smutthullene i lovverket som gjør det mulig å sende skinke over landegrensene mange ganger.

– Heldigvis tar politikerne sentralt tak i dette. Men lokalt er det viktig å peke på betydningen for klimaet og at vi har en fantastisk kunnskap å bygge det lokale næringslivet på, sier Salbu.

1
SMAKTE: Fabrikksjef Geir Inge Høistad ved Nortura Tynset fristet ordfører Bersvend Salbu med  både Santa Kristina og Æra-skinke. (Foto: Jon Iver Grue)