Barna på Ottershagen gardsbarnehage koste seg storveis når de fikk se kuslipp i Åmot